Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Tervise edendamise konverentsil räägitakse kodanikuühiskonna väärtustest tervise kontekstis

Tervis on meile kõigile oluline ressurss, seda nii indiviidi, perekonna kui riigi tasemel. Parim võimalik terviseseisund kuulub meist igaühe põhiõiguse hulka. Terve inimese panus ühiskonna arengusse on suurem ja ta saab ulatuslikumalt osa võtta riigi poliitilisest, sotsiaalsest ja majanduselust. Tervist on võimalik ja sihikindlalt arendada. See on eelduseks, et paraneb elukvaliteet ja saavutatakse nii füüsiline kui sotsiaalne ja vaimne heaolu.
Vähem oluline ei ole kaasata kõiki kodanikuühiskonna liikmeid tervist toetava ja kaitsva elukeskkonna loomisele ja seda innustavale tegevusele.


Konverentsil arutatakse järgmisi teemasid: mis ja kus on kodanikuühiskonnas väärtused; kodanikuühiskonna prioriteedid tegevuste elluviimisel tervise valdkonnas; ning tuuakse näiteid Eestis tehtust ja analüüsitakse kodanikuühiskonna väärtusi. Räägitakse riigi, kui rahastaja ja vastutaja rollist tegevuste elluviimisel tervise valdkonnas.
Konverentsil tehtud ettepanekutega arvestatakse edaspidi rahvatervise valdkonna tegevuste korraldamisel.


Konverentsi modereerib Marko Reikop.


NB! Kuna konverents toimub Tallinki kruiisilaeval M/S Victoria ning sellele pääsemiseks on vaja läbida tollitsoon, siis vajame eelnevalt täpset infot, kes pressiesindajatest tulevad.
Palun saatke 5. juuni tööpäeva jooksul ajakirjaniku/reporteri andmed: ees- ja perenimi, sünniaeg ja kellaaeg, millal soovite tulla ning keda soovite intervjueerida meiliaadressile maris.saar@tai.ee

Konverentsi kava