Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Toitumise andmekogu infoseminar tootjatele

9.mai 2008 kell 10.00 - 13.30
Põllumajandusministeerium, suur saal.


Tutvustatakse Eesti toitumise andmekogu kontseptsiooni ja ülesehitust. Üheks käsitletavaks teemaks on Tervise Arengu Instituudi ja tootjaorganisatsioonide esindajate potentsiaalsed koostöövõimalused keemilise koostise andmebaasi täiendamisel.
Seminari käigus saavad toiduainetööstuse esindajad ülevaate toitumise andmekogus sisalduvatest andmetest ja võimalustest kuidas neid andmeid kasutada enda töö arendamiseks.

Toitumise andmekogu koosneb neljast allmoodulist:
1) Keemilise koostise andmebaas
2) Toitumise analüüsi programm
3) Toitumisuuringute andmebaas
4) Sekkumistegevuste andmebaas

Uuringute andmebaasis koondatakse kõik Eestis teostatud toidutarbimise sageduslikud ja faktilise toitumise uuringute andmed. Seda infot saavad tootjad kasutada tarbimistrendide ennustamiseks ja toodete innovatsiooniks.

Iga tootja on huvitatud oma toodangu kvaliteedi määratlemisest ja reklaamimisest.
Tänu tarbijateadlikkuse tõusule on kasvanud huvi tarbitava toidu kvaliteedi ja toiteväärtuse kohta, ilmselgelt on antud info ka ostuotsuseid mõjutav tegur.
Seetõttu on info toodete toitainelise koostise kohta uueks suunaks nii toodete kvaliteedi hindamisel kui ka turundamisel.
Kuna riigipoolne huvi on Eesti toidu keemilise koostise andmebaasi täiustamine uuringute ja teadustööde läbiviimiseks, kattuvad siinkohas nii tootjate kui ka Tervise Arengu Instituudi huvid.
Ressursside kokkuhoidlik ja sihipärane kasutamine on võimalik saavutada koostöö tegemisel analüüside planeerimisel, tellimisel ja analüüsitulemuste kvaliteedikontrolli teostamisel.

Toitumise analüüsi programm on väljaarendatud infosüsteem, mida on võimalik kasutada toodete toitainelise koostise määramiseks baseerudes toote retseptile.
Ka siinkohal kattuvad osapoolte huvid kuna Tervise Arengu Instituut on võimeline teostama retseptipõhiseid arvutusi ning edastama tulemused tootjatele ja keemilise koostise andmebaasi.
Toitumise analüüsi programm toimib ka kaudse reklaamväljundina tootjate toodete jaoks.
Programmi laialdase kasutamise saavutamiseks tarbijate seas on järgneva 4 aasta jooksul plaanis läbi viia ulatuslikke teavitustegevusi.

Sekkumistegevuste andmebaas sisaldab informatsiooni toitumisalaste teavitustegevuste kohta nii riiklikul kui erasektori tasandil. Võimalik on leida koostööpartnereid tulevaste tegevuste planeerimiseks ning ellu viimiseks.

Oma kogemustest riigi ja tootjaorganisatsioonide koostöö valdkonnas räägib Soome keemilise koostise andmebaasi Fineli koordinaator Heli Reinivuo.

Toitumise andmekogu infoseminari tagasiside

Ettekanded:
Development of the Finnish food composition database Fineli. 
Heli Reinivuo, Kansanterveyslaitos
Koostöö tootjaorganisatsioonidega.
Liis Kambek, Tervise Arengu Instituut
Eesti toitumise andmekogu.
Liis Kambek, Tervise Arengu Instituut
Keemilise koostise andmebaasi roll toitumisuuringutes ning menüü koostamisel ja analüüsil. 
Sirje Vaask, Toiduainete Instituut
 

Üritusele registreerumiseks saada mail:
jana.veenpere@tai.ee
Korraldaja:
Tervise Arengu Instituut