Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Uurimus "Alkoholireklaam ja noored"

Uurimuse eesmärk oli kaardistada, mil määral on alkoholireklaam nähtav lastele ja noortele (4-17-aastased). Täpsemalt analüüsiti laste ja noorte telerivaatamise harjumusi, alkoholireklaami mahtude muutusi ning alkoholireklaami jõudmist alaealisteni. Teleauditooriumi Mõõdikuuringu ning Reklaamipanuste uuringu AdEx andmebaasidel baseeruva AdExi uuringut viiakse Eestis läbi alates 1994. aastast standarduuringuna. Uuringusse on alates 2007. aasta algusest lülitatud järgmised meediakanalid:
- televisioon (6 TV kanalit)
- trükimeedia (70 ajakirja, 50 ajalehte)
- raadio (11 raadiojaama)
- välimeedia ja sisemeedia (8 põhilist müüjat)
- internetikeskkonnad (15 keskkonda).

Uurimuse viis läbi 2008. aasta veebruaris Tervise Arengu Instituudi tellimusel AS Emor.

ALKOHOLIREKLAAM JA NOORED