Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuring

Kooliõpilaste Tervisekäitumise Uuring (maailmas tuntud lühendi HBSC järgi: Health Behaviour in School-aged Children; HBSC study) on WHO toetusel läbiviidav ankeetküsitlus, mille eesmärgiks on saada teavet noorukite tervise, tervisekäitumise ja heaolu kohta. Uuring toimub igal neljandal aastal korraga paljudes riikides, kasutatakse rahvusvaheliselt kooskõlastatud küsimusi. Eestis viib Sotsiaalministeeriumi tellimusel uuringu läbi Tervise Arengu Instituut.
Uuringu sihtrühmaks on üldhariduskoolide 11-, 13- ja 15-aastased õpilased. Eestis toimus viimane uuring 2006. aasta veebruaris ja märtsis, selleks moodustati kogu Eestit hõlmav õpilaste juhuvalim. Käesolevas kogumikus on esitatud 4438 õpilase vastuste analüüs, vastajate hulgas oli 49,5% poeg- ja 50,5% tütarlapsi.
Ankeetküsitlusel saadi andmed õpilase sotsiaalmajandusliku olukorra, tervise, tervist edendava ja riskikäitumise kohta, koolikeskkonda iseloomustav teave (edukus, suhted õpingukaaslastega, koolikiusamine), andmed suhetest perekonnas ja sõpruskonnas.

EESTI KOOLIÕPILASTE TERVISEKÄITUMISE UURING