Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Ajakirja "Sotsiaaltöö" viimane number keskendub eetilistele valikutele sotsiaaltöös

Ajakirja „Sotsiaaltöö“ augustinumbris rõhutatakse, et sotsiaaltöötajal peab olema suur eetika-alane teadlikkus ning õige südamehoiak, olgu tegemist uute teenuste loomisega narkosõltlastele, võrdse kohtlemise tagamisega erinevatele sihtrühmadele või lapsevanemate koostööle motiveerimisega.

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni (ESTA) eetikakomitee koostas eetikakoodeksi olulisematest põhimõtetest meelespea. Muuhulgas kutsub meelespea sotsiaaltöötajat üles märkama abivajajat, reageerima ülekohtule ja ebaõiglusele, olema aus ja erapooletu, hoidma kliendi usaldust, tegema koostööd kolleegidega, hoolitsema elukutse maine eest, tegelema pideva enesetäiendamisega ja oma tööst rõõmu tundma. Eetikaalast teadlikkust käsitleb intervjuu Norra sotsiaaltöö eetikakomitee liikme Arne Groenningsaeteriga. Tugev eetiline mõõde on ka sotsiaalministeeriumi tellimusel valminud uuringutel seksuaalvähemuste ebavõrdsest kohtlemisest ja prostitutsiooni nõudlusest, mille tulemusi ajakirjas tutvustatakse.

Teemadest veel:
• Kuigi Eestis rakendatakse mingil määral kõiki narkosõltlastele mõeldud abiteenuseid - süstlavahetus, nõustamine ja tänavatöö programmid, võõrutus- ja asendusravi, sotsiaalne rehabilitatsioon ja tugiteenused - ei saa täna veel rääkida terviklikust uimastisõltlaste ravi- ja rehabilitatsioonisüsteemist, tõdeb Aljona Kurbatova TAI-st. Uute teenuste arendamist takistab avalikkuse tõrjuv suhtumine sõltlastesse.

• Harjumaal Jüri Gümnaasiumis töötavatele tugispetsialistidele ning direktor Maria Tirole teeb muret tõhusate mõjutusvahendite puudumine käitumisprobleemidega lastele ja nende vanematele: kui muud leebemad meetmed ei mõju, jääb erikool ainukeseks võimaluseks. Hiiumaal Käina Gümnaasiumis leitakse kõigile probleemidele lahendus kooli ümarlauas, olgu see põhjuseta puudumine, koolikorra rikkumine või kiusamine, jagab oma kogemust sotsiaalpedagoog Elle Voolma. Teraapilise nõustamise kaudu on võimalik saavutada kontakt ka nende lapsevanematega, kes alguses ei ole koostööks motiveeritud. Igas peres on sisemisi ressursse, millele saab peretöös toetuda, usub psühholoog Lemme Haldre.

• TÜ külalisprofessor Hans van Ewijk pakub välja tänapäeva nõudmistele vastava definitsiooni kodanikkonnal põhinevast sotsiaaltööst kui tegevus-, teadmus-, ja uurimisvaldkonnast, mis taotleb kõigi kodanike integreerimist ning toetab ja julgustab omavastutust, sotsiaalset vastutust ja sotsiaalsete õiguste rakendamist.

Lisaks saab ajakirjast lugeda juhtumiplaani koostamisest kliendile, Vabaühenduste Fondi toetusest mittetulundusühendustele, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika erialast Tartu Ülikoolis ja sotsiaalkorralduse erialast TÜ Pärnu Kolledzhis jm teemadel.

„Sotsiaaltöö“ on sotsiaalministeeriumi ja Tervise Arengu Instituudi koostöös väljaantav erialane sotsiaaltöö ja - poliitika ajakiri. Ajakiri informeerib sotsiaalvaldkonnas toimuvast, kajastades nii uurimuste tulemusi kui spetsialistide vaatenurka.

Lisainfo: Regina Lind, ajakirja „Sotsiaaltöö“ vastutav toimetaja, 659 3931, ajakiri@tai.ee

Aet Truu
TAI avalike suhete nõunik
6 593906
51 08854