Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Arstide palk oli tänavu märtsis 2,1 Eesti keskmist palka

TAI poolt läbiviidud tervishoiutöötajate palgauuringu põhjal oli täistööajaga töötavate arstide keskmine brutokuupalk koos kõigi lisatasudega 2008. aasta märtsis 26 291 krooni, tõustes aastaga 28,1%. See on 2,1 korda kõrgem kui riigi keskmine palk, mis Statistikaameti andmetel oli 2008. aasta I kvartalis 12 337 krooni.

Täistööajaga töötavate õendusalatöötajate keskmine brutokuupalk koos kõigi lisatasudega oli 2008. aasta märtsis 13 972 krooni, tõustes aastaga 39,9%. Hooldajate keskmine brutokuupalk koos kõigi lisatasudega oli 8 074 krooni, tõustes aastaga 36%.

Täis- ja osalise tööajaga töötavate arstide keskmine brutotunnipalk ilma lisatasudeta 2008. aasta märtsis oli 137 krooni. Tunnipalga mediaan oli 123 krooni, mis näitab, et pooled arstid teenisid rohkem ja pooled vähem kui 123 krooni tunnis. Palgatõusust võitsid peamiselt need arstid, kes varem kuulusid pigem madalama palga saajate hulka. Seda näitab mediaani kiirem tõus võrreldes keskmise palgaga. Kõige kõrgem keskmine kuupalk oli piirkondlikes haiglates töötavatel arstidel (34 406 krooni) ja kõige madalam ambulatoorse taastusravi asutustes töötavatel arstidel (18 326 krooni).

Õendusalatöötajate keskmine brutotunnipalk ilma lisatasudeta 2008. aasta märtsis oli 69 krooni ja tunnipalga mediaan 63 krooni. Sarnaselt arstidele kasvas ka õendusalatöötajatel mediaanpalk rohkem kui keskmine palk, mis näitab, et ka selle ametigrupi puhul tõusid rohkem varem madalamalt tasustatud olnud töötajate palgad. Õendusalatöötajate keskmine põhitunnipalk moodustas arstide palgast 50%. Täistööajaga töötavate õendusalatöötajate keskmine brutokuupalk (koos kõigi lisatasudega) 13 972 krooni tänavu märtsis on ligikaudu 13% kõrgem kui riigi keskmine palk aastal 2008. Kõige kõrgem keskmine kuupalk oli erihaiglas töötavatel õendusalatöötajatel (16 296 krooni) ja kõige madalam ambulatoorse taastusravi asutustes töötavatel õendusalatöötajatel (9 880 krooni).

Hooldajate keskmine brutotunnipalk ilma lisatasudeta 2008. aasta märtsis oli 38 krooni. Erinevalt arstidest ja õdedest on hooldajate põhitunnipalga mediaan kasvanud aasta lõikes samas tempos nagu keskmine palk, kuid selle ametigrupi palgatasemed on alati olnud ka kõige ühtlasemad. Hooldajate keskmine brutokuupalk koos kõigi lisatasudega 8 074 krooni moodustab ligikaudu 2/3 2008. aasta I kvartali riigi keskmisest palgast.

Tervishoiutöötajate keskmine kuupalk kasvas aasta jooksul tunduvalt kiiremini kui riigi keskmine kuupalk, mis Statistikaameti andmetel tõusis 2008. aasta I kvartalis võrreldes eelneva aasta sama perioodiga 19,5% võrra.

Tervishoiutöötajate suur palgatõus oli oodatav, sest 2007. aasta 16. aprillil sõlmitud tervishoiutöötajate tunnipalga alammäära kollektiivlepingu kohaselt pidi toimuma 12 kuu jooksul kaks palgatõusu: esimene neist 1. aprillil 2007 ja teine 1. jaanuaril 2008. Arstide palgatingimusi kollektiivleping ei hõlmanud, nende tunnipalga alammäära kehtestamisel juhinduti Eesti Haigekassa nõukogu 2007. aasta jaanuaris tehtud otsusest. Kuid 1. jaanuarist 2008 oli tervishoiuteenuste hindades ja riigieelarves planeeritud ka arstidele palgatõus. Uuringu detailsemad tulemused leiab Tervise Arengu Instituudi kodulehelt www.tai.ee/Teadutegevus/Tervisestatistika osakond

Tervishoiutöötajate tunnipalga uuringu andmed

Tervishoiutöötajate palgauuringut on alates 2002. aastast läbi viidud iga aasta märtsikuus. 2007. aastani oli uuringu läbiviijaks sotsiaalministeerium. Käesolevast aastast alates viidi uuringu korraldamine koos teiste tervisestatistika funktsioonidega üle Tervise Arengu Instituuti.

Aet Truu
TAI avalike suhete nõunik
tel. 6 593906 ;
51 08854
aet.truu@tai.ee