Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

HI-viirusega nakatumine mõjutab vastuvõtlikkust tuberkuloosile

Tuberkuloosi haigestumine Eestis on alates 2000. aastast hakanud langema, kuid viimasel kümnendil on haigestumist oluliselt mõjutanud HI-viiruse levik. Eelmisel aastal olid kõigist Eestis diagnoositud tuberkuloosihaigetest 9,4% HIV-nakatunud.

HI-viirusega inimeste tõenäosus tuberkuloosi haigestuda on üle 30 korra kõrgem kui HIV- negatiivsetel inimestel. Endiselt on kõrge ravile raskesti alluvate ehk ravimresistentsete tuberkuloosihaigete osakaal - mullu diagnoositud esmastest tuberkuloosihaigetest oli ravimresistentseid 12%, mis on üks kõrgemaid Euroopas.

1998. aastal käivitus Eestis esimene riiklik tuberkuloositõrje programm, mille töö tulemusena hakkas tuberkuloosi haigestumine langema. Kui aastal 1998. oli 47,5 uut haigusjuhtu 100 000 elaniku kohta, siis 2008. aastaks vähenes see 26,2 uue haigusjuhuni. 2007. aastal diagnoositi tuberkuloos 467 ja eelmisel aastal 413 inimesel.

Eestis tehakse kõigile inimestele, kellel kahtlustatakse tuberkuloosi, vajalikud uuringud tasuta. Tuberkuloosikahtlusel kopsuarsti juurde pöördudes ei ole vaja perearsti saatekirja. Kui köha on kestnud kauem kui kolm nädalat või on teadaolevalt olnud kontakt tuberkuloosi põdeva inimesega, siis on soovitav lasta ennast uurida.

Samuti on kõigile tuberkuloosi haigestunutele tasuta nii ravi kui ravimid (nii kindlustatud kui ravikindlustuseta inimestele ja kinnipeetavatele). Ravi viiakse läbi otseselt kontrollitavana, ravimeid võetakse igapäevaselt vahetu meditsiinipersonali järelvalve all.

Eestis vaktsineeritakse kõiki vastsündinuid tuberkuloosi vastu. See aitab vältida väikelaste haigestumist rasketesse tuberkusloosi vormidesse, kuid ei hoia ära täiskasvanute haigestumist.

Tuberkuloosi haigestumise tõus oli Eestis 1990-ndate aastate alguses. 1998. aastal diagnoositi meil 47,5 uut haigusjuhtu 100 000 elaniku kohta - see oli ligi 10 korda kõrgem näitaja kui Põhjamaades.

20. sajandi madalaim tuberkuloosi haigestumus oli Eestis 1991. aastal - 21 juhtu 100 000 inimese kohta.

Maailma tuberkuloosipäeva tähistatakse 24. märtsil, sest samal päeval aastal 1882. avastas doktor Robert Koch tuberkuloosi põhjustava bakteri.

Maailmas haigestub tuberkuloosi miljoneid inimesi aastas.
2008. a tuberkuloosipäeva raames käivitus haiguse peatamiseks ülemaailmne kampaania, mille tunnuslause on ”I am stopping TB“ („Mina peatan tuberkuloosi“).