Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Eesti õpilaste seas on Euroopa keskmisega võrreldes rohkem keelatud uimastitega katsetajaid


Täna avaldatav 2007. aasta rahvusvahelise 15-16-aastaste kooliõpilaste alkoholi- ja uimastiuuringu ESPAD (The European School Survey on Alcohol and Other Drugs) raport ütleb Eesti kohta, et meil on võrreldes Euroopa keskmisega enam keelatud uimastitega katsetajaid, eriti kanepiproovijaid.

Euroopas on keelatud uimastitega katsetajate osakaal 1995. aastast alates tõusnud, kuid nüüdseks on see võrreldes 2003. aastaga pisut langenud. Levinuim keelatud uimasti on Euroopas endiselt kanep, aga sellega katsetajate keskmine protsent on langenud 21%-lt

19%-le. Eestis on kanepiga katsetanud õpilasi 26%. Sarnaselt T¹ehhile ja Slovakkiale on Eestis veidi tõusnud ka nende arv, kes on kanepit proovinud 13-aastaselt ja nooremalt. Naaberriikides Lätis ja Leedus on kanepikatsetajate osakaal tunduvalt väiksem.

9% Eesti õpilastest on tarvitanud mingit muud keelatud uimastit kui kanep, mis samuti ületab Euroopa keskmise, mis on 7%.

Tubakaga katsetajate ja regulaarsete suitsetajate osakaal on Eestis võrreldes 2003. aastaga nii poiste kui tüdrukute seas oluliselt langenud ning jääb Euroopa kesmise tasemele, mis moodustab 29% küsitletud noortest.

Võrreldes Läti ja Leeduga on Eestis pisut vähem ka neid, kes on viimasel aastal purjus olnud, kuigi ka see näitaja ületab Euroopa keskmist. Euroopas on suurenenud õpilaste, eriti tütarlaste osakaal, kes joovad 5 või enam drinki ühel joomiskorral (vähemalt 2,5 l õlut või o,75 l veini või 25 cl kangemat alkoholi). Suurtes kogustes joomine on Euroopas tüdrukute seas keskmiselt tõusnud 35%-lt 2003. aastal 42%-ni 2007. aastal. Eestis on suurtes kogustes joomine tõusnud tüdrukute seas koguni 51%-ni. Poistest on Eestis 5 või enam drinki ühel joomiskorral joonud 57% küsitletud noortest. Ka tarbivad eesti noored kangemat alkoholi kui Euroopas keskmiselt. Kui Euroopa keskmine näitaja tarbitava alkoholi kanguse osas oli 4,2%, siis Eestis oli see 5,1%.

Alates 1995. aastast iga nelja aasta järel läbiviidav uuring ESPAD annab ülevaate Euroopa riikide 15-16-aastaste kooliõpilaste alkoholi, tubaka ja keelatud uimastite tarvitamisharjumustest. Eestis viiakse uuring läbi TAI ja Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi koostöös. Rahvusvahelist raportit esitletakse 26. märtsil kõigis Euroopa maades.