Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Algab kaheksas Suitsuprii klassi võistlus

Tänasest algab juba kaheksas Suitsuprii klassi võistlus, kuhu oodatakse osalema üle Eesti kõiki tervisest lugu pidavaid 4.-12. klasside õpilasi.

Suitsuprii klassi võistlus on Tervise Arengu Instituudi (TAI) poolt läbiviidav suitsetamisvastane ennetusprogramm, mille peamisteks eesmärkideks on ennetada või edasi lükata suitsetamise ja suitsuvabade tubakatoodete tarbimise alustamist laste ja noorte seas, motiveerida tubakat tarbivaid õpilasi sellest loobuma ning toetada tubakavabadust kui eluviisi.

Võistlusel osalevad klassid koos klassijuhatajaga otsustavad olla tubakavabad vähemalt kuus kuud. Lisaks suitsetamisele ei tohi tarbida ka muid suitsuvabasid tubakatooteid ega teha vesipiipu. Klass kinnitab soovi olla suitsuprii lepinguga, mis ühiselt allkirjastatakse. Lepingu täitmist kontrollivad õpilased ja õpetaja ise.

Konkurss kestab kuni 12. aprillini 2010. Kõikide edukalt lõpetanud klasside vahel loosib TAI välja viisteist 5000 kroonist auhinda.

Suitsuprii klassi võistlusega on tänaseks seotud 18 Euroopa riiki. Võistlus sai alguse 1989. aastal Soomes. Eestis alustati konkursi läbiviimist 2001. aastal. Kuna suitsetama hakatakse üha nooremas eas, osalevad alates 2007. aastast võistlusel ka 4. klassid.

2008/2009. aasta konkursi lõpetas Eestis edukalt kokku 570 klassi ehk 10 606 õpilast (77,7% osalenud klassidest). Võistlust alustas 734 klassi kokku 13 842 õpilasega. Osalenud koole oli 188. Edukalt lõpetanud klasside keskmine üle Euroopa oli 63,8%. Edukaimad olid Island, kus osalenud 324 klassist lõpetas edukalt 93,2% ja Itaalia, kus see näitaja oli 84,6%. Soomes osales eelmisel aastal konkursil 1356 klassi, neist edukalt lõpetas 40,3%. Võrdluseks veel, et näiteks Saksamaal oli edukalt lõpetanute protsent 64,4, Prantsusmaal 44,7 ja Hollandis 36,5.

Global Youth Tobacco Survey (GYTS) uuringu järgi on Eestis 35% noortest proovinud suitsetamist enne 10. eluaastat. Eesti on nende riikide hulgas, kus on suurim 13-aastaste või nooremate igapäevasuitsetajate arv, ligi 13% (ESPAD 2007), mis tähendab, et tubakaennetusega alustada ei ole kunagi liiga vara.

Lisainfo ja konkursil osalemiseks vajalikud dokumendid leiab veebilehelt www.terviseinfo.ee rubriigi „Võistlused“ alt.