Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Valminud on Põhja- ja Baltimaade ühine tervisestatistika kogumik

Põhjamaade Meditsiinistatistika Komitee (NOMESCO) ja Balti riikide koostööna on valminud tervisestatistika kogumik Nordic/Baltic Health Statistics 2006. Käesolev väljaanne on järjekorras juba neljas, eelmised ilmusid aastatel 1998, 2001 ja 2004. Eestipoolne koostööpartner raamatu koostamisel ja toimetamisel oli Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika osakond.

Kogumik esitab võrreldavat tervisestatistikat Põhjamaade, Eesti, Läti ja Leedu kohta. Peale andmetabelite ja jooniste aastatest 1995, 2000, 2005 ja 2006 leiab huviline sealt lühiülevaated riikide tervishoiukorraldusest ja rahastamisest, mis aitavad paremini mõista erinevusi esitatud andmetes. Peatükkide kokkuvõtted võrdlevad riikide rahvastikku, tervisenäitajaid, tervishoiuteenuste kasutamist ja tervishoiuressursse. Lisas on üsna üksikasjalik surmapõhjuste 2006. aasta andmestik.

Kogumik sisaldab ka asutuste kontaktandmeid riikide ja teemade kaupa, kuhu täiendava info saamiseks pöörduda. Kogumik on inglise keeles.

Väljaanne on elektroonselt kättesaadav NOMESCO veebilehel: http://nomesco-eng.nom-nos.dk/ , samuti TAI tervisestatistika veebilehel: http://www.tai.ee/index.php?id=5890