Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Tervishoiutöötajate tunnipalk märtsis võrreldes aasta varasemaga oluliselt ei muutunud

Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika osakonna poolt 2009. aasta märtsis läbiviidud tervishoiutöötajate palgauuringu andmetel vähenes arstide keskmine brutotunnipalk ilma lisatasudeta võrreldes 2008. aasta märtsiga 3%. Õendusalatöötajate keskmine brutotunnipalk jäi aasta varasemaga võrreldes samale tasemele ja hooldajate tunnipalk kasvas ühe krooni võrra.

Osalise- ja täistööajaga töötavate arstide keskmine brutotunnipalk ilma lisatasudeta oli 2009. aasta märtsis 133 krooni, vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga nelja krooni võrra. Täistööajaga töötavate arstide keskmine brutokuupalk koos kõigi lisatasudega oli 26 498 krooni, mis on 0,8% kõrgem kui 2008. aasta märtsis. Arstide palk oli 2,2 riigi keskmist palka, mis Statistikaameti andmetel oli 2009. aasta I kvartalis 12 147 krooni.

Osalise- ja täistööajaga töötavate õendusalatöötajate keskmine brutotunnipalk ilma lisatasudeta oli 2009. aasta märtsis 69 krooni, mis oli täpselt samal tasemel kui eelneval aastal. Täiskoormusega õendusalatöötajate keskmine brutokuupalk koos kõigi lisatasudega langes aastaga 3% ja moodustas märtsis 13 552 krooni.

Osalise- ja täistööajaga töötavate hooldajate ja abiõdede keskmine brutotunnipalk ilma lisatasudeta oli märtsis 39 krooni, mis on ühe krooni võrra kõrgem kui 2008. aasta märtsis. Täistööajaga töötavate hooldajate ja abiõdede keskmine brutokuupalk koos kõigi lisatasudega oli 7468 krooni, langedes aastaga 7,5%.

Õendusalatöötajate ning hooldajate ja abiõdede kuupalga vähenemine on toimunud peamiselt lisatasude arvel. Lisatasude hulka arvestatakse tasu ületundide, õhtuse töö, öötöö, puhkepäevadel ja riiklikel pühadel töötamise eest, kuupreemiad, kvalifikatsiooni-, keele- ja staa¾itasud jt regulaarsed lisatasud ning ka mitteregulaarsed lisatasud (nt kvartalipreemia).

Kõige kõrgemat keskmist kuupalka teenisid täistööajaga töötavad arstid ja õendusalatöötajad piirkondlikes haiglates.

Alates 2008. aasta jaanuarist kehtib arstidele 112-kroonine, õendusalatöötajatele 60-kroonine ja hooldustöötajatel 33-kroonine tunnipalga alammäär. Kehtivast alammäärast madalamat tunnitasu said 12% arstidest, 3,5% õdedest ning 1,5% hooldajatest ja abiõdedest.

Tervishoiutöötajate palgauuringut on alates 2002. aastast läbi viidud iga aasta märtsikuus. 2007. aastani oli uuringu läbiviijaks Sotsiaalministeerium. Alates 2008. aastast on uuringu korraldamine koos teiste tervisestatistika funktsioonidega üle viidud Tervise Arengu Instituuti.

Uuringu andmed ja analüüs on kättesaadavad Tervise Arengu Instituudi kodulehel.