Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Tervisestatistika Eestis ja Euroopas 2007

Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika osakonnal on valminud tervisestatistika teatmik, mis koondab peamise osa Euroopa Liidu ja Eesti tervishoiuvaldkonna statistikast 2007. aastal.


Teatmik esitab jooniste abil tervise ja tervishoiusüsteemi võtmeindikaatoreid ja nende trende Euroopa Liidu (EL) riikides ja Eestis. Teemadest on kajastatud sündimus, suremus, esmashaigestumus, tervishoiuteenuste kasutamine ja tervishoiuressursid. Teatmiku esimeses osas võrreldakse omavahel ELi liikmesriikide näitajaid ning teine osa keskendub Eesti tervisestatistika üksikasjalikumale esitamisele.

Teatmik toob välja, et Euroopas oli 2007. aastal kõige levinumad surmapõhjused nii meeste kui naiste hulgas vähktõbi ja südame isheemiatõbi. Suurim haiguskoormus oli tingitud mittenakkuslikest haigustest nagu südameveresoonkonna haigused, vähktõbi, vaimse tervise häired, suhkurtõbi, kroonilised hingamisteede haigused ja lihasluukonna haigused. Jätkuvalt oli tõsine rahvatervise probleem ka tuberkuloos - ELi kõrgeima haigestumusega riigid olid Eesti, Läti, Leedu ja Bulgaaria. Suure osa ELi riikide puhul oli peamiseks haiglaravi põhjuseks 2007. aastal vereringeelundite haigused.

Üldiselt hindavad Skandinaavia riikide ja anglosaksi maade elanikud oma tervist paremaks kui Lõuna- ja Ida-Euroopa riikides elavad inimesed. Ka kulutused tervishoiule on Lääne-Euroopas kiiremini kasvavad kui Ida-Euroopa riikides. Teatmikust väärib veel esiletõstmist fakt, et Euroopas oli 2007. aastal iga seitsmes inimene 65-aastane või vanem. Rahvastiku vananemist mõjutab madal sündimus, kasvanud keskmine eeldatav eluiga ja Lääne-Euroopa beebibuumi aegse põlvkonna peatne jõudmine pensioniikka.

Teatmik „Tervisestatistika Eestis ja Euroopas 2007“ peaks aitama paremini mõista Eesti positsiooni võrdluses ülejäänud ELi liikmesriikide rahvastiku terviseseisundi ja tervishoiusüsteemidega. Väljaanne on eelkõige mõeldud poliitikakujundajatele, analüütikutele, tervishoiutöötajatele ning kõigile neile, kes soovivad osaleda arutelus Eesti tervisevaldkonna arengu üle. Kogumik on eesti ja inglise keeles.

Raamatut saab laadida elektrooniliselt SIIT. Samuti on seda võimalik tellida meiliaadressil Ingrid.Valdmaa@tai.ee.