Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Sotsiaaltöö värske number kirjutab töötusest

Ajakirja Sotsiaaltöö 2010. aasta esimene number pöörab tähelepanu töötusele ning võimalustele selle leevendamiseks.


Eessõnas kirjutab Piret Tamme töötusest Eestis ja sellest, kui tähtis on inimese jaoks töö kui sotsiaalne tegevus, mitte ainult kui raha teenimise viis. Tööturupoliitika rubriigis annab Anu Alber Sotsiaalministeeriumist ülevaate palgatoetusest ja teistest tööturumeetmetest uuel aastal ning Liida Kaare Töötukassa ja omavalitsuse koostööst Kaarma valla näitel. Mari-Liis Sepper juhib oma artiklis „Õigus võrdsele kohtlemisele” tähelepanu tööandjate kohustusele võtta kasutusele meetmeid, mis ennetaksid töötajate diskrimineerimist.

Rehabilitatsiooni teema all kirjutab Sotsiaalministeeriumi peaspetsialist Marina Runno, kuidas planeeritakse täisealisele isikule rehabilitatsiooni viieks aastaks. Lia Murs ja Hille Maas tutvustavad sotsiaalset rehabilitatsiooni kui võimalust inimese sotsiaalse tegevusvõime taastamiseks ja abivahenditehniku elukutset.
Lisaks leiab värskest numbrist Silver Tigase artikli lepitamise praktikast kui uuest võimalusest kriminaalasjade lahendamisel. Valter Parve arutleb asendushoolduse kvaliteedi üle ja toob välja asendushoolduse arengut pärssivad tegurid. Perekonnapsühhoteraapias on kasutusel kolmnurkade mõiste, mida Kärolin Kajalaid ja Helen Alton soovitavad kasutada meetodina sotsiaaltöös, mis aitaks inimesel välja pääseda korduvatest käitumismustritest.

Ajakirja seekordne intervjuu, mille autor on Regina Lind, jutustab päästjate ja puuetega inimeste koostööprojektist, mis aitab edendada puuetega inimeste päästmist hädaolukorras.
Samuti juhitakse ajakirjas tähelepanu muudatustele mitmes seaduses uuest aastast: perekonnaseaduses, püsiva töövõime ja puude raskusastme tuvastamisel ning hooldusravis.