Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Tartus tuleb terviseprofiile tutvustav seminar

Tervise Arengu Instituut korraldab teisipäeval, 25. mail Tartus seminari, kus tutvustatakse 2010. aastal Eesti erinevais paigus valminud terviseprofiile.


Seminari eesmärk on üheskoos jagada kogemusi terviseprofiilide koostamise protsessist, analüüsida tulemusi ning tutvustada edasisi arendustegevusi. Ettekannetega esinevad terviseprofiilide koostajad ning Tervise Arengu Instituudi ja Sotsiaalministeeriumi esindajad.

Paikkonna terviseprofiil on dokument, mis kaardistab kohalike elanike tervise olukorra ja seda mõjutavad erinevad tegurid (sotsiaalsed, majanduslikud, keskkondlikud jne). Seeläbi aitab terviseprofiili määratleda paikkonna peamised probleemid ja sekkumist nõudvad valdkonnad. Laiemas plaanis aga on terviseprofiili eesmärk toetada kohalikul tasandil teaduspõhise tervisedenduse juurutamist ning elanike tervist mõjutavate tegurite teadvustamist.

Eestis alustati kohalike omavalitsuste ja maakondade terviseprofiilide koostamist 2009. aastal. Tänaseks on terviseprofiilid valminud kõigil 15 maakonnal ja ligi 40 kohalikul omavalitsusel. Lisaks on veel kümneid kohalikke omavalitsusi, kes on oma terviseprofiile koostamas.

Kuna terviseprofiilide koostamine nii laiapõhiselt on Eestis esmakordne, siis keskendubki seminar peamiselt kogemuste jagamisele - millised olid peamised raskused ja õnnestumised terviseprofiili koostamisel? Milliseid huvitavaid avastusi terviseprofiili koostamine pakkus? Millist kasu on terviseprofiilist seni olnud ja millist kasu võiks sellest tulevikus olla? Millised on soovitused teistele omavalitsustele, kes veel pole oma terviseprofiili koostanud?

Seminar toimub kella 11-16 Tartu Dorpati konverentsikeskuse Baeri saalis. Päevakavaga saab tutvuda SIIN