Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Sotsiaaltöö augustinumber räägib inimelu väärtusest ja sotsiaaltöö asendist ühiskonnas

Värskelt on trükist tulnud ajakirja Sotsiaaltöö augustinumber, mille põhiteemadeks on sotsiaaltöö asend ühiskonnas, kutse-eetika ning koduta inimeste õigus eluasemele.


Probleemi rubriigis on kolm kodutust puudutavat artiklit: õiguskantsleri nõunik Mari Amos kirjutab peavarju tagamisest abivajajatele seoses õiguskantsleri visiitidega varjupaikadesse ja ööbimiskohtadesse, Imbi Eesmets arutleb, mis tekitab kodutust ning kirjutab kodututele mõeldud teenustest meil ja mujal, Kersti Põldemaa tutvustab kodutute resotsialiseerimissüsteemi Tallinnas ja tõdeb, et kodutuid ei taheta enda ümber näha.
Mõtlemapanev on Utrechti ülikooli professor Hans van Ewijki artikkel sotsiaaltöö positsioneerimisest sotsiaalselt tundlikus ühiskonnas, milles autor leiab, et oleks vaja uut arutelu sotsiaaltöö üldiste kontseptsioonide üle, arvestades kiiresti muutuvat, kultuuriliselt mitmekesist ja ebapüsivate suhetega ühiskonda, milles me elame.

Kokkuvõtte uurimusest kogukonnas elamise teenusest intellektipuudega noortele Maarja küla näitel teeb sotsiaaltöö magister Marju Paas. Toetudes Maarja küla elanike ja töötajatega läbiviidud intervjuudele leiab autor, et kuigi kogukonnas elamise teenus ei ole odav, on see mõõduka ja raske intellekti- ja/või liitpuudega inimeste jaoks parim võimalus elada täisväärtuslikku ja mõtestatud elu.

Sotsiaalministeeriumi nõunik Tiina Linno artikkel annab ülevaate uuringust vanemaealiste ja eakate toimetuleku kohta aastal 2009, milles vaadeldi, kuivõrd töö- ja pensioniealised Eestis üksteisest erinevad ning milline on nende toimetulek, aktiivsus ja elukvaliteet, mida eakatepoliitika väljatöötamisel lähiaastatel silmas pidada.

Võrreldes tavakoolides õppivate õpilastega räägitakse erivajadustega laste õppeasutustes ja sotsiaalasutustes lastega vähem seksuaalteemadel ja nende laste teadmised on seetõttu vähesed. Erivajadusega laste väärkohtlemist ennetavast projektist kirjutab Lemme Haldre Tartu laste tugikeskusest.
Eve Lääts, ESTA eetikakomitee juht kutsub sotsiaaltöötajaid üles diskuteerima ajakirja lehekülgedel selle üle, kuidas hoida ülal oma elukutse mainet nii töö- kui eraaelus.

Sotsiaaltöö hariduse rubriigis selgitab Koidu Saame, mis motiveerib noori minema sotsiaaltööd õppima. Sotsiaaltööd õpetavad kõrgkoolid annavad ülevaate, kuidas tänavu uute üliõpilaste vastuvõtt sujub ja mida kandidaadid ise oma õpingutest arvavad.

Kohalike omavalitsuse sotsiaaltöötajad jagasid ajakirja üleskutsel oma kogemusi seoses sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri STAR kasutamisega. Ühine arvamus oli, et uus programm vajab täiendamist. STARi meeskond sotsiaalministeeriumist kinnitab, et arendustööd jätkuvad ning paljud probleemid leiavad juba lähiajal lahenduse.

Lisainfo: Hille Tarto, tegevtoimetaja, 659 3931, ajakiri@tai.ee