Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Euroopa HIV-i konverentsi Tallinnas avab president Toomas Hendrik Ilves

Kolmapäeval, 25. mail, avab president Toomas Hendrik Ilves kuni 27. maini toimuva Euroopa HIV-i konverentsi, mis toob Tallinna kokku ligi 500 rahvatervise spetsialisti üle kogu Euroopa ja Kesk-Aasia. Konverents keskendub HIV-i ennetustöö ja terviseteenustega seotud väljakutsetele ning saavutustele Ida-Euroopa riikides.


„Konverentsi üheks oluliseks võtmesõnaks on koostöö, seda kõige erinevamatel tasanditel ja institutsioonide vahel. HIV-nakkus ei tunnista riigipiire ega erialasid, seetõttu on tõhusaks ennetuseks vajalik nii riikidevaheline kui ka rohujuure tasandil väga erinevate valdkondade spetsialistide koostöö,“ ütles Kristi Rüütel, Tervise Arengu Instituudi ekspert. „Eestis rakendatakse esimest üleriiklikku HIV-nakkuse ennetamise strateegiat kuuendat aastat ja meiegi kogemus kinnitab seda, et vaid erinevate sektorite ühiste jõupingutustega on võimalik nakkuse levikut pidurdada.“

Konverentsi rõhuasetus on inimestel, kes süstivad narkootikume, kes on peamiseks riskigrupiks HIV-i levikul Ida-Euroopas. Konverentsi ühe väljundina peaksid valmima soovitused Euroopa komisjonile, Euroopa riikide valitsustele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele ning initsiatiividele, kuidas tõhustada riikidevahelist koostööd.

Konverentsi „HIV in European Region - unity and diversity“ avakõnelejad on dr. Johan Giesecke Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskusest (ECDC), dr. Martin Donoghoe Maailma Tervisorganisatsiooni Euroopa regionaalbüroost (WHO Europe) professor Rifat Atun, AIDSi vastu võitlemise globaalsest fondist (The Global Fund to Fight AIDS,Tuberculosis and Malaria) ja dr Michael Stolpe, Kieli Rahvusvahelise Majanduse Instituudist (Kiel Institute for the World Economy).

Konverentsil osalevad poliitikud ja avaliku sektori töötajad, HIV programmide juhid, kodanikeühenduste esindajad, rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad, teadlased, ajakirjanikud, HIV-iga elavad inimesed ning kõik teised valdkonnaga kokkupuutuvad inimesed.

Konverentsi „HIV in European Region - unity and diversity“ korraldab Tervise Arengu Instituut koostöös Euroopa Liidu Tervise ja Tarbijaküsimuste Rakendusametiga (EAHC), ÜRO Narkomaania ja Kuritegevuse Büroo (UNODC), Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC), Euroopa Haiguste Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO), ÜRO HIV- ja aidsivastase programmi (UNAIDS), Põhjamõõtme rahvatervise ja sotsiaalse heaolu partnerlus (NDPHS) ning teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega. Konverentsi põhirahastaja on Euroopa Liidu Tervise ja Tarbijaküsimuste Rakendusamet.

Konverentsi korraldamist toetavad Põhjamaade Ministrite Nõukogu, Ameerika Ühendriikide Suursaatkond Eestis ja koalitsioon „Ettevõtted HIV vastu“, eelkõige TBWA/Guvatrak, Coca-Cola Baltikum, Rimi Eesti Food, DHL Estonia, Radisson BLU Hotell Tallinn,TNS Emor.

Konverents toimub Nokia Kontserdisaalis.

Lisainfo:

Helen Noormets, kommunikatsiooniosakonna juhataja, 659 3987, helen.noormets@tai.ee.