Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

HIV-i ennetustöö Euroopas vajab rohkem poliitilist tuge

HIV-i ennetustöö Euroopas vajab tugevamat ning suurema fookusega toetust poliitilisel tasandil, järeldasid osalejad 25. kuni 27. maini Tallinnas toimunud Euroopa HIV-i konverentsil „HIV in European Region - unity and diversity“. Üritus tõi kokku ligi 500 rahvatervise spetsialisti pea 45 riigist üle kogu Euroopa ja Kesk-Aasia.


„Võitlus AIDSi vastu terves maailmas on kestnud juba 30 aastat, kuid meetodid haiguse tõkestamiseks on suurel määral samad. Täna peame otsustama, kuidas ja millises valdkonnas neid vastuabinõusid võimalikult optimaalselt kasutada,“ ütles Pauli Leinikki Soome Rahvatervise Instituudist konverentsi kokkuvõttes.“Me peame katsetama uusi meetoded oma sõnumite kohaleviimiseks ning poliitilise vastuseisu ületamiseks, et viia ellu seadusandlike ja laiema keskkonna muudatusi. Rahvatervise ekspertidel ja kogukonnaaktivistidel tuleb anda poliitikutele ja otsustajatele täpsem ülevaade epideemiaga seonduvatest majanduslikest ja sotsiaalsetest mõjudest ning teenuste tulemuslikkusest. Vajame ka rohkem sõltumatuid akadeemilisi uuringuid.“

Pauli Leinikki nõustub mitmete teiste osalejate ning kõnelejatega, kelle hinnangul on efektiivsed abinõud HIV-i leviku tõkestamiseks juba olemas, näiteks antiretroviirusravi, süstlavahetusprogrammid ja opioididel põhinev asendusravi. Kuid tegeleda tuleb eelkõige poliitilise tahte suurendamisega, et neid abinõusid piisavalt tõhusalt ellu viia.

Tervise Arengu Instituudi eksperdi Kristi Rüütli sõnul oli osalejate hinnangul Tallinn kõige sobivam koht, et rääkida ühtsusest ja mitmekesisusest Ida-Euroopa regioonis: „100 kilomeetri raadiuses on võimalik näha kõiki nähtusi ning riskitegureid, mis iseloomustavad Euroopa hetkeseisu HIV-iga tegelemise vallas tervikuna. Korraldajatena hindame üritust õnnestunuks mitmel põhjusel. Näiteks oli väga positiivne märk kodanikeühenduste aktiivne osalus, kuna nende panus just Ida-Euroopa kontekstis on väga oluline.“

Konverentsi rõhuasetus oli inimestel, kes süstivad narkootikume, kuna tegu on peamise riskigrupiga HIV-i levikul Ida-Euroopas.

Konverentsi korraldas Tervise Arengu Instituut koostöös Euroopa Liidu Tervise ja Tarbijaküsimuste Rakendusameti (EAHC), ÜRO Narkomaania ja Kuritegevuse Büroo (UNODC), Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC), Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO), ÜRO HIV- ja aidsivastase programmi (UNAIDS), Põhjamõõtme rahvatervise ja sotsiaalse heaolu partnerluse (NDPHS) ning teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega. Konverentsi põhirahastaja on Euroopa Liidu Tervise ja Tarbijaküsimuste Rakendusamet.

Konverentsi korraldamist toetasid Põhjamaade Ministrite Nõukogu, Ameerika Ühendriikide Suursaatkond Eestis ja koalitsioon „Ettevõtted HIV vastu“, eelkõige TBWA/Guvatrak, Coca-Cola Baltikum, Rimi Eesti Food, DHL Estonia, Radisson BLU Hotell Tallinn,TNS Emor.
Konverents toimub Nokia Kontserdisaalis.

Lisainfo:

Helen Noormets, kommunikatsiooniosakonna juhataja, 659 3987, helen.noormets@tai.ee.