Kampaaniad 2019

Tagasi

06. DETSEMBER 2019

Narkootikumide tarvitamisest loobumise abivõimaluste kampaania

spiididsageliIgasugune narkootiliste ainete tarvitamine on ohtlik. Ained ise on ohtlikud, aga ohtu võivad kujutada ka nendes sisalduvad lisaained. Soovitame tarvitajatel hoiduda enda tervise kahjustamisest ning sõltlastel otsida koheselt abi. Kui inimene siiski tarvitab, siis tuleb olla kursis ohtudega.

Kampaania sõnumid jagunesid kaheks:

  • kutsusid üles teadvustama narkootikumide mõju oma elule ja seda mõju hindama, suunates narko.ee testide alamlehele: https://www.narko.ee/testid/
  • pakkusid neile, kes on elumuutuse vajadust teadvustanud, motivatsiooni ja informatsiooni abivõimaluste kohta, suunates narko.ee abivõimaluste alamlehele: https://www.narko.ee/siit-saad-abi/  

Sihtgrupiks olid nii eesti kui ka vene keelt kõnelevatele tarvitajad, mehed ja naised vanuses 18–34.

Kampaania aeg 25.11.2019 – 05.01.2020.

Kampaania kanaliteks olid plakatid ühistranspordis ja internet.

Kampaaniakanalid

julgeabikysidaBännerite eestikeelsed sõnumid olid näiteks: 

  • Kas kontrollid veel olukorda? Kliki ja tee narkotest: narko.ee 
  • Kas bob on sinu influencer? Testi, kas oled mõjutatud: narko.ee (KANEP)
  • Spiiditrahvi oled maksnud viimasel ajal? Loobumiseks saad abi: narko.ee (AMFETAMIIN)
  • Tunned, et kummardad jupijumalat? Testi, kas jupp juhib su elu: narko.ee (ECSTASY)

Lisaks oli TAI, Eesti Kohtuekspertiisi Instituuti (EKEI) ja PPA koostöös valminud videoklipp, et tõsta teadlikkust Eesti illegaalselt turul liikuvate narkootiliste ainete kohta ja käsitleda nende ohtlikkuse teemat (sh tervisekahjusid) lähtuvalt nende tootmistingimustest ja koostisest. Video toob välja, et tarvitaja ei tea kunagi, kuidas ja kus on aine valmistatud, mida see täpsemalt sisaldab ning milliseid teid pidi illegaalsele turule jõudnud. Näiteks sünteetiliste narkootiliste ainete valmistamisel neid praktiliselt ei puhastata ning sisse jäävad igasugu sünteesi käigus tekkivad kõrvalproduktid, millest osa võivad olla väga toksilised või vähki tekitavad.

Kõneisikud

  • TAI – Aljona Kurbatova
  • EKEI – Peep Rausberg
  • PPA – Rait Pikaro

Videoklippi levitame meedias, narko.ee lehel, PPA ja EKEI kanalites.