Kampaaniad 2019

Tagasi

13. MÄRTS 2019

Alkoholitarvitamise vähendamise programm „Selge“ ja programmi mõju-uuring

aegajalttarvitadTegu on Hollandis, Kanadas, Saksamaal, Šveitsis ja Austrias kasutusel oleva ning häid tulemusi andnud "Take Care of You" nimelise rahvusvahelise programmi kohandusega Eesti oludele. Eestis on programmi nimi „Selge“ ning see on mõeldud programmis osalejaid 8 nädala jooksul alkoholitarvitamise vähendamise eesmärgi saavutamisel toetama. 2020. aastal muutub programm “Selge” kõigile eesti ja vene keeles tasuta kättesaadavaks. Programm asub alkoinfo.ee lehel aadressil selge.alkoinfo.ee.

2019. aastal saavad programmile „Selge“ ligipääsu ainult mõju-uuringus osalejad. Uuringuperioodil on programm eestikeelne, kuid aastaks 2020, kui programm avaneb kõigile soovijatele, valmib ka venekeelne versioon.

Programmi „Selge“ töötas koostöös Maailma Terviseorganisatsiooniga välja Swiss Institute for Addiction and Health Research (ISGF). See on edukalt kasutusel Hollandis, Kanadas, Saksamaal, Šveitsis ja Austrias.

Alkoholi liigtarvitamine on Eestis tõsine probleem, mis põhjustab inimestele mitmeid terviseprobleeme ning toob kaasa nii majanduslikke kui ka emotsionaalseid kahjusid. Ligi kolmandik alkoholi tarvitavatsest täiskasvanud eestimaalastest on alkoholi liigtarvitajad. Nende seas on 50 000–60 000 inimest, kes on alkoholist sõltuvuses.

Programmi „Selge“ ja selle mõju-uuringu läbiviimist rahastas Euroopa Sotsiaalfond programmi „Kainem ja tervem Eesti“ raames.

2019. aasta märtsis-aprillis läbi viidud mõju-uuringu sihtrühm oli vabalt eesti keelt valdavad üle 18-aastased inimesed, kes tarvitavad alkoholi ning omavad ligipääsu internetile vähemalt ühel korral nädalas.

Mõju-uuringu eesmärgiks oli selgitada eestikeelse programmi „Selge“ tulemuslikkust.

Kampaaniakanalid

Voldik perearstidele ja -õdedele
Meediareklaam
Pressiteade