Kampaaniad 2019

Tagasi

04. MÄRTS 2019

Südames sündinud

SydamesPerepõhise asendushoolduse teavituskampaania „Südames sündinud“ tutvustas asendushoolduse erinevaid vorme ning julgustas inimesi mõtlema, kas nad sooviksid ja oleksid võimelised hakkama kasupereks ning pakkuma kodu lastele, kes ei saa elada oma sünniperes.

Teistest vanematest sündinud lapse kasvatamine on ühiskonnas tundlik teema. Kampaania peamine eesmärk oli kasuvanemluse teema avamine ja mõistmise suurendamine, samuti olemasolevate ja potentsiaalsete kasuvanemate julgustamine.

Eestis on asendushooldusel (eestkostel, asenduskodus või hooldusperes) üle kahe tuhande lapse. 2017. a aastal lapsendati uude perre 33 last. Lapsendada soovivaid peresid on järjekorras üle 170. Samal ajal kasvab asenduskodudes ligikaudu tuhat last ja hooldusperedes alla kahesaja. Aastas eraldatakse perekonnast keskmiselt 250 eri vanuses last, kes vajavad lühi- või pikaajalist hoolt. Paljud nendest lastest võiksid kasvada kasuperedes, kes on valmis pakkuma neile hoolt ja turvatunnet.

Kampaania keskmes oli dokumentaallavastus „Südames sündinud“, mis valmis intervjuude põhjal Eesti hooldus-, eeskoste- ja lapsendajaperedega. Novembrist 2018 kuni märtsini 2019 anti üle Eesti 15 etendust. Lisainfot kampaania ja kasuvanemluse kohta leiab veebilehelt tarkvanem.ee/kasupere.

21.10.2018–17.03.2019 toimunud teavituskampaaniat toetas Euroopa Sotsiaalfond.

Kampaaniakanalid