Kampaaniad 2009

Tagasi

31. MÄRTS 2017

Palju sina jood?

Paljusinajood_mees_2009_thumbAlkoholi liigtarvitamise vastane kampaania "Palju sina jood?" kutsub üles mõtlema enda alkoholitarbimise peale ja tarbitavaid alkoholi koguseid vähendama.

Eesti kuulub enim alkoholi tarbivate riikide hulka. Eesti Konjunktuuriinstituudi andmetel joodi Eestis 2008. aastal inimese kohta ligi 12 liitrit absoluutset alkoholi. 

See ületab kaks korda Maailma Terviseorganisatsiooni poolt määratletud piiri 6 liitrit elaniku kohta, millest alates hakkavad tekkima tõsised kahjud rahva tervisele. Eestis tarbitavad kogused on aasta-aastalt kasvanud. Uuringud näitavad, et alkoholitarbimist peetakse suureks probleemiks, samas alahinnatakse tugevalt enda tarbimist. 

Kampaanial oli kaks eesmärki. Tahtsime avada Eesti ühiskonna silmi alkoholitarbimise olukorra suhtes Eestis ning ergutada ühiskondlikku arutelu alkoholi teemal. Teine eesmärk oli panna inimesi mõtlema oma alkoholi tarbimise harjumustele ning aidata neil enda suhet alkoholiga objektiivselt hinnata.

Kampaania oli suunatud täiskasvanud inimestele vanuses 25–45, kes võivad enesele teadvustamata ületada piire, kust alkoholitarvitamine muutub tervisele kahjulikuks ja ohtlikuks. Sihtrühm on oma eluga hästi toime tulevad inimesed, kuid alkoholil on nende elus suurem roll kui peaks. Selle sihtrühma puhul ei ole probleemiks mitte niivõrd purju joomine kui regulaarne alkoholitarbimine.

Kampaania oluline osa oli veebilehekülg www.alkoinfo.ee. Inimesed said teha WHO poolt välja töötatud testi oma alkoholi tarbimise harjumuste mõõtmiseks. Alkoholi kalkulaatori abil sai arvutada kokku, kui palju absoluutset alkoholi on tarbitud ning võrrelda neid alkoholi tarbimise riskipiiridega. Kasutajaks registreerimisel on võimalik oma tarbimist pikaajaliselt jälgida.

Lisaks traditsioonilisele tele- ja välireklaamile kasutati mitmeid alternatiivmeedia kanaleid nagu tanklad, taaraautomaadid jne. Kampaania materjalid olid saadaval ka perearsti- ja hambaravikeskustes, töökohades ning neid levitati ka maakondlike tervisedendajate kaudu.

Kampaaniat rahastati Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2008–2009" raames.

Loe kampaania pressiteadet.

Kampaania materjalid

Plakatid

Erileht "Palju sina jood"?   

Teleklipid 1 ja 2