Instituut

Tagasi

17. DETSEMBER 2020

Vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ hindamistulemused

Programmi „Imelised aastad“ vahetud eesmärgid on: 

  • vanemlike oskuste suurendamine
  • vanema ja lapse suhte parandamine
  • laste enesekontrolli ja sotsiaalsete oskuste arendamine
  • laste käitumisega seotud probleemide vähendamine või ennetamine

Eesmärkide saavutamise mõõtmiseks on toimunud koolituste raames tehtud andmekogumisi. 

  • Koolitusel osalenud lapsevanemad täitsid enne koolitust, vahetult pärast koolitust ja kuus kuud pärast koolitust ankeedi oma lapse käitumise ning enda vanemliku stiili kohta lapse käitumisele reageerimisel.
  • Lapsevanemad täitsid vahetult pärast koolitust tagasisideankeedi, kus vastasid küsimustele seoses rahuloluga, käsitletud teemade kasulikkusega ning tunnetatud muutustega.
  • Esimeste koolituste lõppedes tehti fookusgruppe lapsevanematega ning intervjuusid seotud kohalike omavalitsuste esindajatega programmi kasutegurite ja probleemkohtade täpsemaks selgitamiseks.

Toimunud koolituste tulemused ja muud tehtud analüüsid