Instituut

Tagasi

29. AUGUST 2014

TUBIDU

TUBIDU_logo

 

TUBIDU on lühend rahvusvahelisele tuberkuloosi ennetamisele suunatud projektile "Empowering civil society and public health system to fight tuberculosis epidemic among vulnerable groups".

Koostöölepingu Euroopa Komisjoni Tervise ja Tarbijaküsimuste Rakendusametiga (Executive Agency for Health and Consumers) allkirjastas Tervise Arengu Instituut juunis 2011.

Projekt jõudis lõpule juunis 2014.  

Taust

Kuigi tuberkuloosi haigestumine on paljudes Euroopa riikides vähenenud, kasvab see HIV-i nakatunud inimeste seas. Oluliseks riskirühmaks on ka süstivad narkomaanid, eriti need, kes on nakatunud HIV-i.

Paljudel inimestel puuduvad teadmised tuberkuloosist ja selle levikuteedest, samuti ei teata, kuhu pöörduda, kui kahtlustatakse end olevat haigestunud tuberkuloosi. Kuna süstivate narkomaanide seas on palju neid, kel puudub ravikindlustus, võib vajalike tervishoiuteenuste saamine olla nende jaoks veelgi enam raskendatud.

Seetõttu on oluliseks osapooleks riskirühmadega tegelevad kogukonnapõhised organisatsioonid, kelle kaasamine tuberkuloosikontrolli aitab tõsta inimeste teadlikkust ja tuberkuloosi varajast avastamist.

Tegevused

Projekt keskendus tuberkuloosi ennetamisele süstivate narkomaanide seas, sealhulgas kogukonnapõhiste sekkumiste väljatöötamisele.

Projekti käigus: 

 • teostati tuberkuloositeemaline uuring süstivate narkomaanide seas
 • korraldati koolitusi erinevate valdkondade spetsialistidele
 • anti välja infomaterjalid ja juhised tuberkuloositõrjeks kogukonnapõhistele organisatsioonidele.

Partnerid

Projektis osales kokku 12 organisatsiooni 11 riigist.

Põhipartneritena andsid oma panuse projekti õnnestumiseks

 • Läti (Tuberculosis Foundation of Latvia)
 • Leedu, (Institute of Hygiene)
 • Soome (Finnish Lung Association)
 • Rumeenia (Angel Appeal Foundation)
 • Bulgaaria (Dose of Love Association)
 • Eestis lisaks Tervise Arengu Instituudile ka Eesti HIV-positiivsete võrgustik.

Lisaks eeltoodud organisatsioonidele, anti võimalus projektis teadmisi jagada, õppida ja uusi kogemusi omandada ka HIV-i ja tuberkuloosi ennetamise valdkonnas tegutsevatele ühendustele

 • Venemaalt (Leningrad Oblast AIDS Center)
 • Gruusiast (National Center for Tuberculosis and Lung Diseases)
 • Albaaniast (World Vision Albania)
 • Ukrainast (International HIV/AIDS Alliance in Ukraine)
 • Bosnia ja Hertsegoviinast (World Vision Bosnia-Herzegovina).

Lisainfo

  • "Poliitikasoovitused. Projekt TUBIDU „Rahvatervise süsteemi ja kodanikuühiskonna võimestamine võitlemaks tuberkuloosi epideemiaga haavatavate rühmade hulgas"
  • "Käsiraamat kogukondlikele organisatsioonidele tuberkuloositeenuste osutamiseks narkootikume süstivate inimeste seas"
  • Raport: "Empowering the Public Health System and Civil Society to Fight the Tuberculosis Epidemic among Vulnerable Groups. Desk review and country profiles"
  • Raport: "Assessment on HIV and TB Knowledge and the Barriers Related to Access to Care Among Injecting Drug Users and Service Providers. Report on focus group discussions among injecting drug users and service providers"
  • Uuringuraport "Assessment on HIV and TB knowledge and the barriers related to access to care among vulnerable groups. Report on a cross-sectional study among injecting drug users"
  • Brošüür: "Training Outline for trainings based on TUBIDU Handbook for community based organizations on tuberculosis services for people who inject drugs"
  • Juhend: "Handbook for community based organizations on tuberculosis services for people who inject drugs"