Instituut

Tagasi

29. AUGUST 2014

Töötajate heaolu edendamine koolis

„Töötajate heaolu edendamine koolis" on Soome ja Eesti ühine uurimis- ja arendusprojekt aastateks 2009–2012. Uurimust viib Tervise Arengu Instituut läbi koostöös Ida-Soome Ülikooli ja sihtasutusega Tallinna Koolitervishoid.

Uurimistöö eesmärk

Uurimistöö eesmärgiks on 40 Eesti tervist edendava kooli personali töökeskkonnaga seotud olukorra kaardistamine ja võrdlus Soome koolidega. Projektiperioodi jooksul toimub personali heaolu edendamine töövõimet säilitavate ja arendavate tegevuse kaudu.

Uurimustöö käik

Uurimustöö materjalid kogutakse töökoha heaoluindeksi küsitluse abil elektrooniliselt läbi Interneti kõigilt kooli töötajailt (direktor, õpetajad, tervishoiutöötajad ja muu personal) esmakordselt 2009/2010. õppeaasta talvel ning teistkordselt 2011. aasta sügisel.

Küsimused on jaotatud alateemade kaupa:

  • töövõimet säilitavad ja arendavad tegevused
  • meeskonnatöö ja töötingimused koolis
  • üksikisiku töö ja professionaalsed oskused

Iga kool saab oma käsutusse kooli töötajailt kogutud vastuste kokkuvõtte ning teavet sellest, milline on nende vajadus töövõime säilitamise ja arendamise järele. Kooli tervisenõukogu koostöös koordinaatoriga koostab tulemuste kokkuvõttele toetudes oma kooli töötajaskonna tööheaolu edendamise tegevuskava. Tegevuskava hinnatakse ja täiendatakse kogu rakendusuuringu läbiviimise ajal.

Osalemine

Uurimistöös osalemine on vabatahtlik. Projektiga ühines 40 Eesti tervist edendavat kooli kümnest paikkonnast üle Eesti. Kokku 1966 osaleja tegevust toetas paikkonna koolides 11 koordinaatorit. Projekti edenedes osa koole loobus, likvideeriti või liideti nii, et tänaseks jätkab 39 kooli. Koole koordineerib 10 koordinaatorit.

pdf Projektis osalevad koolid ja koordinaatorid 2010–2012
pdf Projektis osalevad koolid ja koordinaatorid 2009–2010

Tulemustest teavitamine 

Uurimistöö tulemusi käsitletakse riigisisestes ning rahvusvahelistes koolitusprogrammides ja konverentsidel, samuti kirjutatakse neist teaduslikes ja valdkonda puudutavates erialastes väljaannetes.

Rahastamine

Uurimustööle on 2010. aastaks eraldanud uurimistoetuse Soome meditsiinipersonali koolituse sihtasutus ja halduskorralduse arengufond. Eesti osalemist uuringus rahastatakse „Rahvastiku tervise arengukava 2009–2020" valdkonna „Laste ja noorte turvaline ja tervislik areng" ning Eesti Haigekassa vahenditest.

Meeskond

  • Uurimisprojekti vastutavaks teadlaseks on Terhi Saaranen ja uurimustöö juhatajaks professor Kerttu Tossavainen Ida-Soome Ülikoolist.
  • Eesti-poolseteks partneriteks on SA Tallinna Koolitervishoid juhataja Kädi Lepp ning Tervise Arengu Instituudi tervise edendamise osakonna peaspetsialistid Liana Varava, Siivi Hansen ja juhataja Tiia Pertel. Karin Streimann ja Triinu Kalle on praegu lapsepuhkusel.

Projekti materjalid