Instituut

Tagasi

01. APRILL 2014

Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2012

Kaksiklogo_horisontaal_vrviline     ESF_logo_JPG

Tervise Arengu Instituut viib „Inimressursi arendamise rakenduskava" prioriteetse suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu" meetme „Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine" raames ellu Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2012".

Eesmärgid:

 • Tööealise elanikkonna tervisekäitumine on paranenud ja haigestumine vähenenud.
 • Tööjõu produktiivsus on kasvanud ning inimeste töövõime langemine ja tervislikel põhjustel tööhõivest väljajäämine on vähenenud.
 • Raskeid ja kroonilisi haigusi põdevate ning sõltuvusprobleemidega inimeste tervis ja töövõime säilivad maksimaalselt kaua.

Sihtgrupp:

 • Eesti tööealine elanikkond
 • kohalike omavalitsuste ja maavalitsuste juhid, tervisenõukogude ja -komisjonide liikmed, tervisedendajad
 • asutuste ja ettevõtete juhid ning töötajad
 • perearstid ja –õed, tervisenõustajad, tugiisikud
 • sõltuvusprobleemi, riskikäitumise või HIV-iga tööealised inimesed ja nende lähedased.

Tegevused:

 • paikkonna terviseprofiilide koostamise või uuendamise nõustamine
 • paikkondliku tervisedenduse üleriigilise arendusplaani koostamine aastateks 2014-2020
 • paikkonna tervisemõjurite uuringu standardprotokolli edasiarendamine ja standardprotokolli rakendamise koolituste läbiviimine
 • tervist edendavate töökohtade (TET) võrgustiku tutvustamine ja uute liikmete värbamine, liitunud asutuste ja ettevõtete nõustamine
 • tervisealaste koolituste ja konverentside korraldamine
 • tervisealaste teavituskampaaniate läbiviimine
 • tervisealaste teavikute koostamine, väljaandmine ja levitamine
 • veebilehtede terviseinfo.ee, toitumine.ee ja alkoinfo.ee arendamine, täiendamine ja haldamine
 • alkoholi liigtarvitamise varajase avastamise ja nõustamise teenuse osutamine
 • suitsetamisest loobumise nõustamise teenuse osutamine
 • vaimset tervist ja töövõimet toetavate nõustamisteenuste osutamine sõltuvusprobleemidega ja HIV-positiivsetele inimestele ning nende lähedastele.

Programmi viiakse ellu 1. jaanuar - 31. detsember 2012.