Instituut

Tagasi

25. VEEBRUAR 2015

Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2010-2013

Kaksiklogo_horisontaal_vrviline     

Tervise Arengu Instituut viib „Inimressursi arendamise rakenduskava" prioriteetse suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu" meetme „Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine" raames ellu Euroopa Sotsiaalfondi raamprogrammi „Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2010–2013".

2014–2015 viiakse ellu alamprogrammi "Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2013–2014".

Alamprogrammi eesmärgid

 • Tööealise elanikkonna tervisekäitumine on paranenud ja haigestumine vähenenud.
 • Tööjõu produktiivsus on kasvanud ning inimeste töövõime langemine ja tervislikel põhjustel tööhõivest väljajäämine on vähenenud.
 • Raskeid ja kroonilisi haigusi põdevate ning sõltuvusprobleemidega inimeste tervis ja töövõime säilivad maksimaalselt kaua.

Alamprogrammi sihtgrupp

 • Eesti tööealine elanikkond.
 • Kohalike omavalitsuste ja maavalitsuste juhid, tervisenõukogude ja -komisjonide liikmed, tervisedendajad.
 • Asutuste ja ettevõtete juhid ning töötajad.
 • Perearstid ja -õed, tervisenõustajad, tugiisikud.
 • Sõltuvusprobleemi, riskikäitumise või HIV-iga tööealised inimesed ja nende lähedased.

Alamprogrammi tegevused

 • Paikkonna tõenduspõhiste tervisedenduslike tegevuskavade koostamiseks juhendmaterjali väljaandmine.
 • Paikkonna terviseprofiilide koostamise või uuendamise nõustamine.
 • Tervist edendavate töökohtade (TET) võrgustiku tutvustamine ja uute liikmete värbamine, liitunud asutuste ja ettevõtete nõustamine.
 • Tervisealaste koolituste ja konverentside korraldamine.
 • Tervisealaste teavituskampaaniate läbiviimine.
 • Tervisealaste teavikute koostamine, väljaandmine ja levitamine.
 • Veebilehtede terviseinfo.ee, toitumine.ee ja alkoinfo.ee arendamine, täiendamine ja haldamine.
 • Alkoholi liigtarvitamise varase avastamise ja nõustamise teenuse osutamine.
 • Tubakatarvitamisest loobumise nõustamise teenuse osutamine.
 • Vaimset tervist ja töövõimet toetavate nõustamisteenuste osutamine sõltuvusprobleemidega ja HIV-positiivsetele inimestele ning nende lähedastele.

Programmi viiakse ellu 1. jaanuarist 2013 kuni 31. detsembrini 2015.