Instituut

Tagasi

25. VEEBRUAR 2015

Shape Up projekt

Shape Up 2006–2008 (www.shapeupeurope.net) oli rahvusvaheline projekt, mida toetas Euroopa Komisjon. Projekt kaasas 26 linna 25-st Euroopa riigist.

Eestit esindas koostööprojektis Tallinna linn ning juhtasutuseks oli Tervise Arengu Instituut. Projekti koordineeris Barcelona Keskkonna- ja Tervisehariduseuuringute programm Hispaanias. Shape Up'i koostööpartneriteks olid mitmed Euroopa ülikoolid ning WHO Euroopa Tervist Edendavate Koolide Võrgustik.

Projekti eesmärgiks oli pöörata enam tähelepanu laste ülekaalulisuse ja rasvumisega seotud põhjustele, kaasata probleemide lahendamisse erinevaid sektoreid, valitsusstruktuure riigi- ja kohaliku omavalitsuse tasandil ning lasteasutusi.

Shape Up otsis vastuseid järgmistele küsimustele: missuguseid muutusi tüseduse põhjustes on lapsed ja noorukid ise võimelised algatama? kuidas saavad koolid, kohalikud ühiskonnad ja linnavõimud teha koostööd, et neid muutusi edukalt teostada ja alal hoida?

Igas projektis osalenud linnas loodi grupp aktiviste: lapsed ja õpetajad, kes töötasid ülekaalulisuse põhjuste kallal kas koolisiseselt või kooliväliselt, et soodustada muutusi ühiskonnas.

Shape Up projektis osalenud lapsed ja nende liitlased on muutnud kooli lõunasöökide menüüsid, ümber planeerinud koolide mänguväljakuid, informeerinud ja motiveerinud perekondi, välja andnud mitmeid tervislikke kokaraamatuid, rajanud kooliaedu ning arvustanud kriitiliselt võimalusi linnades tervislikult liikuda ja sporti teha.

Shape Up lõppkonverents Barcelonas

2008. aasta 6.–7. novembril toimus Barcelonas Shape Up'i lõppkonverents, mis võttis kokku 3-aastase laste ja noorte igapäevase toitumis- ja liikumisharjumuste parendamisele suunatud Shape Up programmi tulemused ja seadis sihid edaspidiseks. Konverentsi käigus vaadati tagasi tehtud tööle ja saavutatule.

Eestit esindas viieliikmeline esindus: Siivi Hansen kui Shape Up'i rahvusvaheline koordinaator, Rabarübliku Lasteaiast Tiiu Annus ja Sirje Raud, Tallinna 37. Keskkoolist Liilia Link ja Terje Kaldur.

Eestit esindas kolme aasta Shape Up'i töö põhjal fotodest tehtud kokkuvõtlik video- ja audioesitlus, mille autoriks oli Tallinna 37. Keskkooli 11.c klassi õpilane Henrik Peinar. Projektis osalenud riigid said kingituseks raamatu, mis koostati valikuna linnade parimatest tegevusnäidetest, sealhulgas Tallinnast. Projekti käigus toimuva protsessi hindamisel vaadeldi projekti üldist rakendamist ja atraktiivsust, osalejate suhtumist ja kogemusi, suutlikkust edasiseks professionaalseks tegevuseks ja loovust.

Konverentsi lõpul jagas Yorki hertsoginna Sarah Ferguson kõigile osavõtnuile diplomid.

Muljeid konverentsilt

Liilia Link, Shape Up'i koordinaator Tallinna 37. Keskkoolist:

Kolme aasta jooksul, mil osalesime Shape Up (SU) projektis, muutus koolielu atraktiivsemaks. Kui 2008. aasta kevadel kooli külastanud taanlased küsitlesid meie õpilasi, siis vastati, et meeldejäävamad üritused olid jalgrattamatkad, orienteerumisjooksud ja koostöö teiste koolidega. Konverentsil osalenud linnad said kingituseks raamatu, kus anti lühiülevaade tehtud tööst Shape Up projektis osalenud riikides ja linnades. Meie kooli Shape Up töö parimaks näiteks oli algklassi õpilastele korraldatud „Vitamiini nädal". Antud nädal lõppes vitamiini räpiga, mille autoriks on 37. keskkooli 5. klassi õpilane Arnold Mikkolai. Räppi saab kuulata siit.

Shape Up projekti algatuse taust lähtus järgnevast:

 • Kasvav ülekaalulisus Euroopa noorte seas
 • Väheefektiivsed tervisekampaaniad ja terviseharidus
 • Koolide ja kogukonna vahelise koostöö peidetud ja kasutamata potentsiaal
 • Rahvusvahelise koostöö peidetud ja kasutamata potentsiaal

Terje Kaldur, Tallinna 37. Keskkooli tervisenõukogu liige:

Erinevatest ettekannetest jäid kõlama järgmised ideed:

 • Shape Up projekt esitas väljakutse domineerivale terviseharidusele.
 • Keeruliste ja teaduslike terminite asemel on hea kasutada igapäevaseid sõnu, millega lastel on kergem ennast ja enda elu seostada ning seetõttu on neid lihtsam protsessi kaasata.
 • Oluline on jõuda õpilaste ja professionaalide vahelise dialoogini.
 • I(nvestigation)V(ision) A(ction) C(hange) meetod, millel projekt põhineb, on toiminud edukalt ning seda saaks edaspidi kasutada ka teiste teemade käsitlemisel.

IVAC (olukorra analüüs – visioon – tegevus - muutus) meetod:

 • Oluline on visoon, mis sageli jääb tähelepanuta.
 • Tegevuse tuleneb visioonist, mitte ei ole eesmärk omaette
 • Tähtis on õpilaste aktiivne osalemine
 • Vajalik on koostöö kooli, perede, linna, kogukonna, riigi ja rahvusvahelisel tasandil
 • Tervise kõikehõlmav kontseptsioon
 • Õppiv lähenemine – tegevuskompetentside areng

Projekti hindamisel lähtuti erinevatel tasanditel toimunud muutustest. Shape Up'i parimatest näidetest anti välja ka raamat „20 Shape Up Stories" ning loodetavasti jätkavad osalenud linnad tegevust ning tervisearendust sama kontseptsiooni põhjal ning jätkub ka rahvusvaheline koostöö.

Tiiu Annus Rabarübliku lasteaiast:

 • Mida iganes teed südamega ja läbimõeldult – kui tavaline see endale ka ei tunduks, on see ikkagi kolleegidele jagamist väärt, sest mõni teine pole ehk selle peale tulnud või siis saab kinnitust, et teeb ka "õiget asja".
 • Toitlustamise korraldamise osas on Eesti paljudest ees (meie määrustes on normid väga konkreetsed ja põhjalikud).
 • Jalgrattasõidu vajalikkuses ei kahtle me juba aastaid ja oleme võimaluste piires loonud turvalised sõidutingimused ja ehitanud ratastele panipaiga.
 • Väärtustati igapäevast ja järjepidevat terviseedendustööd – oleme seda meelt ka ise. Lisaks toome lasteaeda vaheldust ka põnevate ühisürituste näol.
 • Suuremad lapsed väiksematele eeskujuks ja õpetajaks – ka meil on nii aastaid olnud, et vanema rühma lapsed tegelevad väiksematega ja Audentese õpilased kõigi meie lastega. Seepärast osaleme ja korraldame ka Nõmme piirkonna teistele lasteaedadele üritusi, et lapsed saaksid omavahel suhelda ja " mõõtu võtta". Oluline on ka oskus täita kokkulepitud reegleid ja vajadusel kaotada, teades, et harjutamine teeb meistriks ja võit pole esmane ja ainuke tulemus.
 • "Laps teeb, mida laps näeb " – täiskasvanute eeskuju ja hoiakud on ka väga olulised – isiklikus arenguplaanis on võetud ka tervise arendamiseks kohustusi, mida täidetakse (osalemine vesivõimlemises, kepikõnnis, jalgrattaspordis, matkamises, ansamblis, kooris jm). Töötajad on teadvustanud ja väärtustanud enesearendamise vajalikkuse ja võimalused ning seostavad hea tervise ja töö tulemuslikkuse seost. Tööandja motiveerib ja premeerib antud käitumist.
 • Meelsasti korraldame ka peredele üritusi, et sel viisil ühtlustada tervisedenduse valdkonnas pere- ja lasteaianõudeid, soovitusi ja meetodeid.

Shape Up konverents Krimuldas

2008. aasta 20. novembril sõitsid TAI esindaja Siivi Hansen, Tiiu Annus ja Sirje Raud Rabarübliku lasteaiast ning Tallinna 37. Keskkooli õpetajad Liilia Link, Heli Täll ja Lea Laus ning 17 õpilast 5.–12. klassist Läti Vabariiki Krimulda kooli konverentsile ja preemiaekskursioonile. Lisaks külastati ka lasteaedu, kus sõlmiti koostöösidemed edaspidiseks.

21. novembril toimus Krimuldas õpilaskonverents teemal „Mida andis Shape Up".

Töö toimus segarühmades, kus ühiselt pandi paberile, millised on tänapäeva sõltuvused. Konverentsil esitleti Läti õpilaste poolt tehtud videofilme tervislikust käitumisest ja keskkonna hoidmisest, sekka ka samateemalist perfomance'it. Ühiselt vaadati videofilmi tehtud tööst Tallinnas. Konverentsi lõpus said osavõtjad sertifikaadi.