Instituut

Tagasi

11. APRILL 2017

RARHA

RARHA (Reducing Alcohol Related Harm) on Euroopa Liidu Terviseprogrammi ja Euroopa Liidu liikmesriikide rahastatud ühistegevus (2014–2016), eesmärgiga vähendada alkoholiga seotud kahjusid Euroopa Liidus.

Tegevussuunad

RARHA kolm tegevussuunda

Osalejad

RARHA koordinaator: Portugali Terviseministeerium (General Directorate for Intervention on Addictive Behaviours and Dependencies, SICAD).

Ühistegevuses osalevad seotud partneritena 32 organisatsiooni 27 Euroopa Liidu liikmesriigist, samuti Island, Norra ja Šveits ning 28 organisatsiooni koostööpartneritena, sealhulgas Maailma Terviseorganisatsioon, Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA), Euroopa Nõukogu Pompidou Grupp ning Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD).

Tervise Arengu Instituut osaleb seotud partnerina kõikides tegevussuundades.

Ühistegevuse peamine eesmärk on aidata kaasa Euroopa Liidu kodanike tervise ja heaolu paranemisele ning vähendada kulusid tervishoiusüsteemile ja ühiskonnale laiemalt.

Lisamaterjalid

RARHA