Instituut

Tagasi

19. JUUNI 2019

HA-REACT

Tervise Arengu Instituut osales Euroopa Liidu ühisprogrammis „HIV ja kaasuvate haiguste ennetamine ning kahjude vähendamine“ (Joint Action on HIV and Co-infection Prevention and Harm Reduction, HA-REACT) 2015. aastast kuni selle lõpuni 2018. aastal. 

HA REACT 02

Programmis osales 23 koostööpartnerit 18 Euroopa Liidu liikmesriigist: Eesti, Horvaatia, Tšehhi Vabariik, Taani, Soome, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Island, Itaalia, Läti, Leedu, Luksemburg, Malta, Poola, Portugal, Sloveenia ja Hispaania.

Programmi panustasid lisaks 12 partnerit, sh Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) ning Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA). 

Programmi koordineeris Soome Rahvatervise Instituut.

Eesmärk ja tegevused 

Programmi üldine eesmärk oli vähendada aastaks 2020 Euroopa Liidus uusi HIV-i, tuberkuloosi ja C-hepatiidi juhte.

Tegevuste elluviimisel keskenduti peamiselt nendele liikmesriikidele, kus on puudujääke kahjude vähendamise, sh testimise ja raviteenuste hõlmatusega riskirühmade seas. Fookusriikideks olid Läti, Leedu ja Ungari ning olulisimaks riskirühmaks inimesed, kes süstivad narkootikume.

Lisaks oli programmi eesmärk parandada nakkushaiguste testimise ja kahjude vähendamise teenuste kättesaadavust vanglates ja tervishoius üldisemalt.

Tervise Arengu Instituut osales peamiselt tööpaketis, mis tegeles fookusriikides integreeritud ravi puudujääkide kaardistamise ning parendusettepanekute väljatöötamisega. Lisaks aitasime projekti liikmesriike tuberkuloosialase koolituste läbiviimisel.

Programmi koduleht: https://www.hareact.eu/en.

Valminud materjalid