Instituut

Tagasi

25. VEEBRUAR 2015

Global Fund programm

2003. aasta septembrist kuni 2007. aasta oktoobrini viidi Eestis ellu laiaulatuslik HIV-ennetamisele suunatud programm, mida rahastas ülemaailmne AIDS-i, Tuberkuloosi ja Malaariaga Võitlemise Fond (Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria ehk GFATM) summas 135,8 miljonit krooni.

Neli aastat väldanud programm hõlmas kuuele ennetustöö sihtrühmale suunatud tegevusi ja eesmärke. Seatud eesmärkide kaudu sooviti vähendada erinevate elanikkonnagruppide riskikäitumist ning suurendada HIV-i nakatunud inimeste elukvaliteeti. Programmi eraldi eesmärk oli suurendada programmi elluviimisesse kaasatud partnerorganisatsioonide suutlikkust.

Programmi üldised strateegilised eesmärgid olid järgmised:

  • Vähendada 15–24-aastaste laste ja noorte riskikäitumist ning suurendada HIV/AIDSi temaatikaga seotud teadlikkust
  • Vähendada riskikäitumist alla 25-aastaste süstivate narkomaanide hulgas
  • Vähendada prostitutsioonide kaasatute riskikäitumist ning vähendada HIV-i vertikaalse edasikandumise riski
  • Ennetada HIV-i nakatumist vanglates
  • Vähendada riskikäitumist meeste hulgas, kes seksivad meestega ja suurendada nende teadlikkust HIV/AIDSi temaatikast
  • Parandada HIV-positiivsete inimeste elukvaliteeti suurendades juurdepääsu tervishoiu- ja tugiteenustele
  • Suurendada programmi elluviimises osalevate organisatsioonide suutlikkust ja arendada ja tõhustada omavahelist koostööd programmi eesmärkide täitmisel

Tegevusi viisid ellu kokku 26 mittetulundusühingut, osaühingut, haiglat ja vanglat. Programmi tegevust koordineeris Tervise Arengu Instituut.

Programmi nõukogusse kuulusid HIV/AIDS-i ennetamisega seotud ministeeriumide, riigiasutuste, mittetulundusühingute, erasektori asutuste ja kohalike omavalitsuste esindajad. Nõukogu tööd juhtis sotsiaalminister.

GFATMi poolseks nn käepikenduseks Eestis oli PricewaterhouseCoopers, kelle ülesanne oli jooksvalt programmi raames toimuvat kontrollida ja auditeerida.

Lisainfo

pdfÜlevaade ülemaailmse AIDSi, tuberkuloosi ja malaariaga võitlemise fondi Eesti programmist