Instituut

Tagasi

23. JAANUAR 2012

EQUAL projekt

EQUAL projekti eesmärgiks oli prostitutsiooni kaasatud naiste sotsiaalne ja psühholoogiline rehabilitatsioon ja nende tööturule toomine.

Projekti kaudseks eesmärgiks oli prostitutsiooni ennetamine avalikkuse mõjutamisega ning naiste teisejärgulise, teenindava rolli vähendamine ühiskonnas, nende majandusliku sõltumatuse suurendamine ja võimete väljaarendamine, mis võimaldaks neil saavutada ühiskonnas meestega võrdväärsemat positsiooni.

Projekti ettevalmistav periood algas jaanuar 2005, lõpptähtaeg oli juuli 2008.

Rahvusvaheline koostöö toimus projekti „Headway – inimkaubanduse ohvrite sotsiaalse integratsiooni edendamine" raames, kuhu olid kaasatud ka Leedu, Poola, Saksamaa, Portugal ja Itaalia.

Projekti juhtpartneriks oli Tervise Arengu Instituut ja kaaspartneriteks:

  • MTÜ Eesti Avatud Ühiskonna Instituut
  • MTÜ Eesti Naisuurimus ja Teabekeskus
  • MTÜ Eluliin
  • MTÜ Sigmund

Lisainfo