Instituut

Tagasi

23. JAANUAR 2012

DETERMINE projekt

DETERMINE on Euroopa Komisjoni poolt toetatud projekt, mida koordineeris EuroHealthNet koostöös Tšehhi Rahvatervise Instituudiga. Projekti kestus oli kolm aastat (2007–2010).

DETERMINE tegeles tervisega seotud ebavõrdsust mõjutavate sotsiaalmajanduslike teguritega 26 Euroopa riigi koostöös. Projekt koosnes seitsmest tööpaketist, milles analüüsitakse tervisega seotud ebavõrdsuse erinevaid külgi ja neid mõjutavaid tegureid, uuritakse vastavat poliitikat ning esitletakse uuenduslikke pilootprojekte.

Projekti üldine eesmärk oli saavutada kõikide poliitikavaldkondade otsusetegijate seas suurem teadlikkus ning suutlikkus arvestada ja tugevdada tervise ning teiste valdkondade vahelist koostööd.

Lisainfo