Instituut

Tagasi

29. AUGUST 2014

BORDERNETwork

Rahvusvaheline projekt BORDERNETwork ehk "Highly active prevention: scale up HIV/AIDS/STI prevention, diagnostic and treatment across sectors and borders" kestis kolm aastat - jaanuarist 2010 kuni 2012 aasta lõpuni.

Projektis osales 13 organisatsiooni kaheksast Euroopa Liidu riigist. Need olid Austria, Bulgaaria, Eesti, Saksamaa, Läti, Poola, Rumeenia ja Slovakkia.

Projekti juhtpartner oli SPI Forschung GmbH Saksamaal. Seda rahastas EU Public Health Programme 2008-2013.

Projekti peamine sihtgrupp olid inimesed, kel on kõrgem risk nakatuda HIVi või seksuaalsel teel levivatesse infektsioonidesse, näiteks prostitutsiooni kaasatud naised.

BORDERNETworki eesmärgiks oli tõhustada HIV/AIDSi ennetustegevust senisest paremini, integreerides ning tasakaalustades kolme peamise tegevussuuna ehk ennetamise, diagnoosimise ja ravialaseid tegevusi.

Tervise Arengu Instituut osales kokku kaheksas tegevuses ning oli ühe tegevuse juhtpartneriks - haavatavatele gruppidele erinevate teenuste pakkumise mudelite kaardistamine ja piloteerimine.

Meie peamised tegevused projektis 2012. aastal:

  • Valmis Tallinna prostitutsiooni kaasatud naiste hulgas 2011. aastal läbiviidud uuringu raport. Uuringus osales 210 naist.
  • 2011. aasta IV ja 2012. aasta I kvartalis piloteeriti kontaktsete teavitamise meetodit süstivatele narkomaanidele suunatud seksuaalsel teel levivate infektsioonide diagnostika ja ravi teenuse osutamise tõhustamiseks.
  • Valmis infovoldik "Partnerile seksuaalsel teel levivast infektsioonist rääkimine".
  • Osaliselt rahastati meestega seksivatele meestele suunatud seksuaalsel teel levivate infektsioonide tasuta testimise teenust. 
  • Valmis meestele suunatud infovoldik "Kas oled olnud kaitsmata seksuaalvahekorras".
  • Tartus, Jõhvis ja Tallinnas toimusid infopäevad „Prostitutsioon ja sellega kaasnevad ohud". 
  • Toimus koolitus "HIV ja naine", millest võtsid osa erinevate organisatsioonide esindajad.

Materjalid: