Instituut

Tagasi

23. MÄRTS 2016

JANPA

JANPA on kogu Euroopat hõlmav toitumisele ja füüsilisele aktiivsusele suunatud projekt, mille eesmärk on kaasa aidata laste ja noorukite ülekaalulisuse tõusu peatumisele Euroopa Liidu liikmesriikides 2020. aastaks.

Eesti osaleb projektis Tervise Arengu Instituudi kaudu. 

Taust 

Euroopas on ülekaaluliste ja rasvunud laste arv tõusuteel – hetkel mõjutab see üht last kolmest vanuses 6–9 eluaastat. Rasvumine on seotud paljude haiguste riskiga ning koormab olulisel määral ka sotsiaal- ja tervishoiusüsteemi.

JANPA eesmärgid:

  • hinnata ja prognoosida ülekaalulisuse ja rasvumise majanduslikke kulusid
  • parandada lapseootel naistele ja väikelastega peredele suunatud tervislikku toitumist ja füüsilist aktiivsust käsitlevate integreeritud sekkumiste rakendamist
  • aidata kaasa lapse tervislikumale arengule perekonnas, lasteaias ja koolis
  • parandada toitumisinfo kättesaadavust ja kasutamist riiklike tervishoiuasutuste, sidusrühmade ja perekondade poolt

Kuidas?

Ülekaalu tõusule lahenduste otsimisel on olulised kolm märksõna:

  • Elukaarel põhinev lähenemisviis. See tähendab, et lastele suunatud tervisliku toitumise ja füüsilise aktiivsuse edendamine saab alguse juba ema raseduse ajal ning lapse varases elueas.
  • Poliitikad ja sekkumised peavad tulenema sektoriülestest lähenemistest, sealhulgas ka valitsuste paremini koordineeritud tegevustest sotsiaal-, tööhõive-, haridus-, põllumajandus-, transpordi- ja ettevõtlussektoris.
  • Toitumine ja füüsiline aktiivsus on seotud sotsiaalsete oludega. Seetõttu on sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamine JANPA väga oluline aspekt.

Osalejad 

Projektis osaleb kokku 25 Euroopa Liidu liikmesriiki ja Norra. Lisaks on projekti kaasatud 13 koostööpartnerit, sh Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa esindus.

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu terviseprogrammist (2014–2020).  

Lisainfo