Skip to content

Social Work Sotsiaaltöö

arvamuse avaldamine
Uudis

Lugejaküsitlus toob välja, kuidas ja mida ajakirjast loetakse

Lugejaküsitlusest selgub, et Sotsiaaltöö ajakirjal on aastatega kujunenud kindel lugejate tuumik, kes peavad oluliseks kõiki ajakirja lugemisvõimalusi ja väärtustavad ajakirja kui erialateabe usaldusväärset ja kindlat allikat. Senisest enam oodatakse, et julgemalt räägitaks ka valdkonna kitsaskohtadest.
varjupaigateenuse saaja
Uudis

Varjupaigateenus 2018.‒2022. aastal

Varjupaigateenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on kindlustada ajutise ööbimiskoha võimalus täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Ajutises ööbimiskohas peab olema tagatud voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.