Publications


PRINTS INFO


Reset

Name Publish year Type Subscribable

Categories: Narkomaania, Laste ja noorte tervis

2014 Brochure No Download

Categories: Toitumine

2014 Poster No Download

A2 mõõdus plakat

Categories: Toitumine

2014 Poster Yes Download

Categories: Uuringud, statistika

2014 Report No Download

Categories: Tubakatarvitamine, Tervisedendus

2014 Report No Download

Alkoholi aastaraamat 2014 on järjekorras kuues põhjalik ülevaade alkoholiturust, -tarbimisest ja -probleemidest Eestis. Aastaraamatu eesmärgiks on pakkuda poliitikutele, avalikule ja erasektorile laiemat pilti toimunud muutustest alkoholiturul ja tarbimises, ülevaadet elanike hinnangutest riigi alkoholipoliitikale ja võrdlevat analüüsi teiste riikide alkoholipoliitikatest.

Categories: Alkoholitarvitamine, Uuringud, statistika

2014 Report No Download

Categories: Tubakatarvitamine, Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Alkoholitarvitamine

2014 Leaflet No Download

Categories: Sotsiaaltöö

2014 Periodical No Download

Alkoholi liigtarvitamise ennetuskampaania „Vähem on parem" venekeelne plakat, sügis 2014

Categories: Alkoholitarvitamine

2014 Poster No Download

Alkoholi liigtarvitamise ennetuskampaania „Vähem on parem" venekeelne plakat, sügis 2014

Categories: Alkoholitarvitamine

2014 Poster No Download

Alkoholi liigtarvitamise ennetuskampaania „Vähem on parem" venekeelne plakat, sügis 2014

Categories: Alkoholitarvitamine

2014 Poster No Download

Alkoholi liigtarvitamise ennetuskampaania „Vähem on parem" plakat, sügis 2014

Categories: Alkoholitarvitamine

2014 Poster No Download

Alkoholi liigtarvitamise ennetuskampaania „Vähem on parem" plakat, sügis 2014

Categories: Alkoholitarvitamine

2014 Poster No Download

Alkoholi liigtarvitamise ennetuskampaania „Vähem on parem" plakat, sügis 2014

Categories: Alkoholitarvitamine

2014 Poster No Download

Alkoholi liigtarvitamise ennetuskampaania „Vähem on parem" plakat, sügis 2014

Categories: Alkoholitarvitamine

2014 Poster No Download

Page 22 of 61