Publications


PRINTS INFO


Reset

Name Publish year Type Subscribable

Joonistamisvihik lastele

Categories: Laste ja noorte tervis, Toitumine

2014 Brochure No Download

Kogumiku eesmärgiks on anda lastega igapäevaselt tegelevatele mittemeditsiinilise haridusega spetsialistidele teadmisi laste vaimse tervise häirete kohta. Teadmised vaimse tervise häiretest aitavad kaasa erinevate lastega tegelevate spetsialistide ja tervishoiutöötajate omavahelisele koostööle raskustesse sattunud lapse abistamisel.

Categories: Laste ja noorte tervis, Vaimne tervis

2014 Guideline No Download

Categories: Laste ja noorte tervis

2014 Brochure No Download

Juhendi eesmärk on anda informatsiooni ja nõuandeid 1. tüüpi diabeeti põdevatele lastele ja noortele ning neid ümbritsevatele inimestele. Juhend annab ülevaate diabeedi olemusest, tekkemehhanismidest, diabeedi ravist, toitumisest ja liikumisest diabeedi korral, mida teha madala ja kõrge veresuhkru väärtuste korral. Samuti käsitletakse juhendis emotsionaalset toimetulekut haigusega, diabeedi ravi ägedate haiguste perioodil, diabeediga kaasuvaid haigusi ja diabeedi võimalikke tüsistusi. Eraldi teemadena on toodud informatsioon diabeeti põdeva lapse meditsiinilisest jälgimisest, lapse toimetuleku toetamisest lasteaias ja koolis, toetavatest teenustest ja tugisüsteemidest ning nõuanded reisimiseks.

Categories: Laste ja noorte tervis

2014 Brochure No Download

Kogumikus tutvustatakse laste kasvukeskkonda ja elutingimusi, perekoosseisu, majanduslikku olukorda, vaba aja veetmise võimalusi, hariduse ja tervisega seotud küsimusi, antakse ülevaade turvalisusega seonduvast, kirjeldatakse sotsiaalkindlustussüsteemi ja hoolekandemeetmete võimalusi laste toetamisel ning käsitletakse laste ühiskonnaelus osalemise võimalusi ja vanemlusega seotud probleeme ja hoiakuid. Kogumiku koostamisele on Statistikaameti kõrval kaasa aidanud autorid Õiguskantsleri Kantseleist, Sotsiaalministeeriumist, Justiitsministeeriumist, Haridus- ja Teadusministeeriumist, Tervise Arengu Instituudist, Tallinna Ülikoolist, Tartu Ülikoolist, Haigekassast ja Terviseametist.

Categories: Laste ja noorte tervis

2014 Report No Download

Categories: HIV ja AIDS

2014 Poster No Download

Categories: Sotsiaaltöö

2014 Periodical No Download

TAI seinakalender 2015. a tervisetähtpäevadega

Categories: Tervisedendus

2014 Poster No Download

Categories: Tervisedendus

2014 Guideline Yes Download

Categories: Laste ja noorte tervis

2014 Booklet No Download

Categories: Laste ja noorte tervis

2014 Leaflet No Download

Categories: Laste ja noorte tervis

2014 Brochure No Download

Categories: Laste ja noorte tervis

2014 Brochure No Download

Raamat annab ülevaate aastatel 2012–2013 Eestis registreeritud tuberkuloosijuhtudest ja võrdleb andmeid ka eelnevate aastate statistikaga.

Categories: Uuringud, statistika, Tuberkuloos

2014 Report No Download

Categories: Uuringud, statistika, Tervisedendus

2014 Leaflet No Download

Page 21 of 61