Publications


PRINTS INFO


Reset

Name Publish year Type Subscribable

Juhend on mõeldud koolijuhile, kooli tervisenõukogule, õpetajatele ja õpilastele, kooli tugipersonalile, hoolekogule ning koostööpartneritele paikkondlikul ja riiklikul tasandil ehk kõigile koolides tervise edendamisse panustavatele inimestele. Juhendil on kaks eesmärki: 1. Toetada koolides tervisliku toitumise ja füüsilise aktiivsuse edendamiseks tegevuste kavandamist, rakendamist ja hindamist. 2. Toetada tervisliku toitumise ja füüsilise aktiivsuse edendamist koolides jätkusuutliku ning tõenduspõhise tervisedenduse kaudu.

Categories: Laste ja noorte tervis, Tervisedendus

2015 Guideline Yes Download

Categories: Narkomaania

2015 Brochure No Download

Categories: Tubakatarvitamine, Toitumine, Alkoholitarvitamine, Liikumine, Vaimne tervis, Südametervis

2015 Leaflet No Download

Trükise kaks esimest osa tutvustavad Hollandi Töötervishoiuameti nõuandeid tööandjatele ja töötajatele hea vaimse töökeskkonna loomiseks ja hoidmiseks. Kolmandas osas antakse ülevaade Eesti organisatsioonide kogemustest vaimset tervist hoidva ja säästva töökeskkonna loomisel.

Categories: Tervis töökohal, Vaimne tervis

2015 Guideline No Download

Categories: Tubakatarvitamine

2014 Poster No Download

Categories: Uuringud, statistika, HIV ja AIDS

2014 Poster No Download

Categories: Seksuaaltervis, Uuringud, statistika, Tervisedendus

2014 Poster No Download

Categories: Sotsiaaltöö

2014 Periodical No Download

Categories: Sotsiaaltöö

2014 Periodical No Download

Categories: Sotsiaaltöö

2014 Periodical No Download

Categories: Sotsiaaltöö

2014 - No Download

Categories: Sotsiaaltöö

2014 Periodical No Download

Categories: Sotsiaaltöö

2014 Periodical No Download

Categories: Sotsiaaltöö

2014 Periodical No Download

Trükis tutvustab lasteabi infotelefoni ja kadunud laste infotelefoni, kuid oluline osa voldikus on indikaatoritel, mis aitavad hinnata, kas lapse seksuaalne käitumine on normikohane või mitte. Voldik on mõeldud kasutamiseks täiskasvanutele, spetsialistidele ja ka lapsevanematele hindamaks, kas lapse käitumise märkide puhul tuleks jääda rahulikuks, olla tähelepanelik või koheselt sekkuda. Samuti on avatud põhjuseid, miks lapsed kodust ära jooksevad.

Categories: Laste ja noorte tervis

2014 Booklet No Download

Page 20 of 62