Publications


PRINTS INFO


Reset

Name Publish year Type Subscribable

Categories: Seksuaaltervis, Uuringud, statistika, Tervisedendus

2014 Poster No Download

Categories: Sotsiaaltöö

2014 Periodical No Download

Categories: Sotsiaaltöö

2014 Periodical No Download

Categories: Sotsiaaltöö

2014 Periodical No Download

Categories: Sotsiaaltöö

2014 - No Download

Categories: Sotsiaaltöö

2014 Periodical No Download

Categories: Sotsiaaltöö

2014 Periodical No Download

Categories: Sotsiaaltöö

2014 Periodical No Download

Trükis tutvustab lasteabi infotelefoni ja kadunud laste infotelefoni, kuid oluline osa voldikus on indikaatoritel, mis aitavad hinnata, kas lapse seksuaalne käitumine on normikohane või mitte. Voldik on mõeldud kasutamiseks täiskasvanutele, spetsialistidele ja ka lapsevanematele hindamaks, kas lapse käitumise märkide puhul tuleks jääda rahulikuks, olla tähelepanelik või koheselt sekkuda. Samuti on avatud põhjuseid, miks lapsed kodust ära jooksevad.

Categories: Laste ja noorte tervis

2014 Booklet No Download

Trükis tutvustab lasteabi infotelefoni ja kadunud laste infotelefoni, kuid oluline osa voldikus on indikaatoritel, mis aitavad hinnata, kas lapse seksuaalne käitumine on normikohane või mitte. Voldik on mõeldud kasutamiseks täiskasvanutele, spetsialistidele ja ka lapsevanematele hindamaks, kas lapse käitumise märkide puhul tuleks jääda rahulikuks, olla tähelepanelik või koheselt sekkuda. Samuti on avatud põhjuseid, miks lapsed kodust ära jooksevad.

Categories: Laste ja noorte tervis

2014 Booklet No Download

Ülemaailmse Vaimse Tervise Föderatsiooni (WFMH) eestvedamisel tähistatakse alates 1992. aastast 10. oktoobril ülemaailmset vaimse tervise päeva. Igal aastal valib WFMH teema ja koostab levitamiseks teavitusmaterjalid. 2014. aasta vaimse tervise päeva teemaks valiti elu skisofreeniaga. Artiklite kogumik on tõlgitud inglise keelest eesti keelde Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühingu eestvedamisel ja koostööpartnerite toel.

Categories: Vaimne tervis

2014 Report No Download

Järjekorras viienda aastaraamatu keskmes on noortepoliitika, noorsootöö tulemuslikkus ja selle mõõtmine. Aastaraamat jaguneb tavapäraselt kaheks osaks. Esimeses osas käsitletakse noorte eluolus toimunud muudatusi 2012. ja 2013. aastal. Aastaraamatu teises osas keskendutakse valitud noortepoliitika valdkondade ja noorsootöö tulemuslikkuse hindamisele, sealjuures kirjeldatakse Eesti kogemuse kõrval ka mitme teise riigi parimaid tavasid.

Categories: Laste ja noorte tervis

2014 Report No Download

Categories: Laste ja noorte tervis, Toitumine

2014 Poster No Download

Categories: Toitumine

2014 Brochure No Download

Mõistatusi ja lugusid köögiviljadest. Nuputamisvihik lastele

Categories: Laste ja noorte tervis, Toitumine

2014 Brochure No Download

Page 20 of 61