Publications


PRINTS INFO


Reset

Name Publish year Type Subscribable

Categories: Laste ja noorte tervis, Tervisedendus

2015 Poster No Download

Categories: Narkomaania, Laste ja noorte tervis

2015 Brochure No Download

Categories: Toitumine

2015 Poster No Download

Categories: Toitumine

2015 Poster No Download

Categories: Tervisedendus, Tubakatarvitamine, Toitumine, Alkoholitarvitamine, Tervis paikkonnas

2015 Guideline No Download

Categories: Sotsiaaltöö

2015 Periodical No Download

Categories: Toitumine, Liikumine, Südametervis

2015 Poster No Download

Categories: Sotsiaaltöö

2015 Periodical No Download

Juhendmaterjal on abiks lastega töötavatele spetsialistidele lapse vajaduste või probleemide märkamisel ning oskuslikul tegutsemisel, et parimal moel toetada laste vaimset tervist.

Categories: Laste ja noorte tervis, Vaimne tervis, Tervisedendus

2015 Guideline No Download

Juhend on mõeldud koolijuhile, kooli tervisenõukogule, õpetajatele ja õpilastele, kooli tugipersonalile, hoolekogule ning koostööpartneritele paikkondlikul ja riiklikul tasandil ehk kõigile koolides tervise edendamisse panustavatele inimestele. Juhendil on kaks eesmärki: 1. Toetada koolides tervisliku toitumise ja füüsilise aktiivsuse edendamiseks tegevuste kavandamist, rakendamist ja hindamist. 2. Toetada tervisliku toitumise ja füüsilise aktiivsuse edendamist koolides jätkusuutliku ning tõenduspõhise tervisedenduse kaudu.

Categories: Laste ja noorte tervis, Tervisedendus

2015 Guideline Yes Download

Categories: Narkomaania

2015 Brochure No Download

Categories: Tubakatarvitamine, Toitumine, Alkoholitarvitamine, Liikumine, Vaimne tervis, Südametervis

2015 Leaflet No Download

Trükise kaks esimest osa tutvustavad Hollandi Töötervishoiuameti nõuandeid tööandjatele ja töötajatele hea vaimse töökeskkonna loomiseks ja hoidmiseks. Kolmandas osas antakse ülevaade Eesti organisatsioonide kogemustest vaimset tervist hoidva ja säästva töökeskkonna loomisel.

Categories: Tervis töökohal, Vaimne tervis

2015 Guideline No Download

Categories: Tubakatarvitamine

2014 Poster No Download

Categories: Uuringud, statistika, HIV ja AIDS

2014 Poster No Download

Page 19 of 61