Publications


PRINTS INFO


Reset

Name Publish year Type Subscribable

2015. a maailma tervisepäevaks valminud venekeelne poster toiduohutusest

Categories: Toitumine

2015 Poster No Download

2015. a maailma tervisepäevaks valminud poster toiduohutusest

Categories: Toitumine

2015 Poster No Download

2015. a maailma tervisepäevaks valminud infoleht toiduohutusest

Categories: Toitumine

2015 Leaflet No Download

Tervise Arengu Instituudi kalender 2016. a tervisetähtpäevadega

Categories: Tervisedendus

2015 Poster No Download

Dokument koondab ühist arusaama sellest, kuidas saavad teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon senisest tõhusamalt toetada Eesti tervisesüsteemi eesmärke. Strateegia on koostatud Sotsiaalministeeriumi tellimusel ajavahemikus november 2013 – jaanuar 2015. Protsessi koordineeris Eesti Teaduste Akadeemia, rahastasid Sotsiaalministeerium ja Eesti Teadusagentuur Euroopa Liidu tõukefondide vahenditest.

Categories: Tervisedendus, Muu

2015 Report No Download

Categories: Sotsiaaltöö

2015 Periodical No Download

Categories: Alkoholitarvitamine, Tervis paikkonnas, Tervisedendus

2015 Guideline No Download

Categories: Uuringud, statistika, Muu

2015 Report No Download

Raamatus on toodud kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu raames (Health Behaviour in School-aged Children study; HBSC study) 2014. aastal kogutud üleriigiline teave põhikooli õpilaste tervisekäitumise, tervisliku seisundi ja heaolu kohta.

Categories: Laste ja noorte tervis, Uuringud, statistika

2015 Report No Download

Flaier "Tervishoiu ressursid" kirjeldab valitud näitajaid Eesti tervishoiu ressursside ja nende kasutamise kohta 2014. ja 2015. aastal.

Categories: Uuringud, statistika

2015 Leaflet No Download

Alkoholi aastaraamat 2015 on järjekorras seitsmes põhjalik ülevaade alkoholiturust, tarbimisest ja probleemidest Eestis. Aastaraamatu eesmärgiks on pakkuda poliitikutele, avalikule- ja erasektorile laiemat pilti toimunud muutustest alkoholiturul ja -tarbimises, ülevaadet elanike hinnangutest riigi alkoholipoliitikale ja võrdlevat analüüsi teiste riikide alkoholipoliitikatest.

Categories: Alkoholitarvitamine, Uuringud, statistika

2015 Report No Download

Categories: Laste ja noorte tervis

2015 Guideline No Download

Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringu 2004 ja 2014 andmete põhjal koostatud infoleht.

Categories: Uuringud, statistika, Tervisedendus

2015 Leaflet No Download

Categories: Laste ja noorte tervis, Tubakatarvitamine

2015 Poster No Download

Categories: Sotsiaaltöö

2015 Periodical No Download

Page 18 of 61