Publications


PRINTS INFO


Reset

Name Publish year Type Subscribable

Õpetajaraamatu eesmärk on abistada õpetajaid toitumise ja füüsilise aktiivsuse teemade sidusal ja süstemaatilisel käsitlemisel koolis, et seeläbi arendada õpilaste terviseteadlikkust ning kujundada tervisealaseid oskusi ja hoiakuid.

Categories: Laste ja noorte tervis, Toitumine, Liikumine

2016 Guideline No Download

Tubakatarvitamine on peamine ennetatav suremuse põhjustaja maailmas. Eesti töötajatest (sh mittesuitsetavatest) on kümnendik sunnitud tubakasuitsuga kokku puutuma töökohal. Juhendmaterjalis jagatakse nõuandeid, kuidas muuta töökohad tubakavabaks ning ideede saamiseks on sinna lisatud erinevate asutuste kogemusi ja näiteid sellel teel.

Categories: Tubakatarvitamine, Tervis töökohal

2016 Guideline Yes Download

Categories: Narkomaania

2016 Booklet No Download

Categories: Narkomaania

2016 Booklet No Download

Categories: Narkomaania

2016 Booklet No Download

Categories: Narkomaania

2016 Booklet No Download

Categories: Tubakatarvitamine

2016 Brochure Yes Download

Categories: Tubakatarvitamine

2015 Poster No Download

Categories: Seksuaaltervis, Laste ja noorte tervis

2015 Poster No Download

Categories: Laste ja noorte tervis

2015 Poster No Download

Tegu on lapsevanemat toetava materjaliga lapse elu kaitsmisel ja turvalise kasvukeskkonna kujundamisel. Ohutusraamatus käsitletakse kõiki peamisi eluvaldkondi kooliteed alustava lapse elus. Ohutusraamatu keskseks teemaks on lapse ohutus ja lapse kaitsliku käitumise kujundamine nii lapse enda, oma vara kui kaaslaste suhtes. Lisaks leiab raamatust ülevaate Eestis loodud lastekaitsesüsteemist ja võimalustest vajadusel erinevates probleemolukordades abi või lisainfot leida. Olulise teemana on raamatus räägitud ka lapse tervisest ja seda just traumade ja õnnetuste vältimise ning esmaabi õpetamisel.

Categories: Laste ja noorte tervis, Vigastused

2015 Guideline No Download

Kohalikele omavalitsustele, kes soovivad vähendada alkoholi tarvitamisest tulenevaid kahjusid. Tegemist on juhendi lühiversiooniga ning omavalitsused, kes on valdkonnast huvitatud, võiksid kindlasti tutvuda täispika versiooniga.

Categories: Alkoholitarvitamine, Tervis paikkonnas, Tervisedendus

2015 Guideline No Download

Raamat annab ülevaate paikkondliku tervisedenduse loomisest tänapäevani.

Categories: Tervis paikkonnas, Tervisedendus

2015 Other No Download

Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa seksuaalhariduse standardid on mõeldud kasutamiseks poliitikakujundajatele, haridus- ja tervishoiuasutustele ning teistele spetsialistidele. Standardid töötati välja Maailma Terviseorganisatsiooni Saksamaal paikneva kompetentsikeskuse BZgA koondatud seksuaalhariduse ja -tervise spetsialistide poolt 2010. aastal, praeguseks on need tõlgitud 18 keelde. Eestikeelsed standardid valmisid Eesti Seksuaaltervise Liidu toel.

Categories: Seksuaaltervis, Laste ja noorte tervis

2015 Guideline No Download

Categories: Laste ja noorte tervis

2015 Booklet No Download

Page 17 of 61