Publications


PRINTS INFO


Reset

Name Publish year Type Subscribable

Categories:

2016 - No  

Seekordne Noorteseire aastaraamat keskendub erivajadustega noorte hariduse ja noorsootöö teemadele. Eesti haridussüsteemis õppis möödunud aastal ligi 27 000 haridusliku erivajadusega noort.

Categories: Laste ja noorte tervis

2016 Report No Download

Juhendmaterjal on mõeldud koolitajale, kes viib läbi koolitusi lühisekkumisest alkoholi liigtarvitamisse. Materjal sisaldab juhiseid koolitajale, samuti töölehti ja loenguslaide koolitusel osalejatele.

Categories: Alkoholitarvitamine

2016 Guideline No Download

Categories: Sotsiaaltöö

2016 Periodical No Download

Categories: Toitumine, Tervis töökohal, Tervisedendus

2016 Poster No Download

Categories: Tubakatarvitamine, Tervis töökohal, Tervisedendus

2016 Poster No Download

Käesolev juhend on abiks tegevuste planeerimisel alkoholipoliitika valdkonnas. Eelkõige on juhend suunatud kohalikele omavalitsustele, kuid eeldab paljude tegevuste juures soovitud tulemuste saavutamiseks erinevate maakondlike ja kohalike meeskondade ning organisatsioonide kaasamist.

Categories: Alkoholitarvitamine

2016 Guideline No Download

Categories: Alkoholitarvitamine, Tervis paikkonnas, Tervisedendus

2016 Guideline No Download

Categories: Tubakatarvitamine

2016 Brochure Yes Download

Categories: Tubakatarvitamine

2016 Brochure Yes Download

Categories: Tubakatarvitamine

2016 Brochure Yes Download

A2 mõõdus plakat.

Categories: Tubakatarvitamine

2016 Poster Yes Download

A2 mõõdus plakat.

Categories: Tubakatarvitamine

2016 Poster Yes Download

A2 mõõdus plakat.

Categories: Tubakatarvitamine

2016 Poster Yes Download

A2 mõõdus plakat

Categories: Tubakatarvitamine

2016 Poster Yes Download

Page 16 of 61