Publications


PRINTS INFO


Reset

Name Publish year Type Subscribable

Alkoholi aastaraamat 2016 on järjekorras kaheksas ülevaade alkoholiturust, tarbimisest ja probleemidest Eestis. Aastaraamatu eesmärgiks on pakkuda poliitikutele, avalikule- ja erasektorile laiemat pilti toimunud muutustest alkoholiturul ja -tarbimises, ülevaadet elanike hinnangutest riigi alkoholipoliitikale ning võrdlevat analüüsi teiste riikide alkoholipoliitikatest.

Categories: Alkoholitarvitamine, Uuringud, statistika

2016 Report No Download

Categories: Seksuaaltervis, Laste ja noorte tervis, Uuringud, statistika

2016 Leaflet No Download

Categories: Uuringud, statistika, Tervisedendus

2016 Leaflet No Download

Categories: Alkoholitarvitamine

2016 Poster No Download

Selles kogumikus käsitlevad hollandi sotsiaaltööteadlased Jean Pierre Wilken ja Hans van Ewijk sotsiaaltöö olulisi küsimusi, mis on kõneaineks Euroopas ja kogu maailmas ning mis on äratuntavad ka Eesti sotsiaaltöö praktikas.

Categories: Sotsiaaltöö

2016 Periodical No Download

Siit saad lugeda kolme aasta kogemuse ja koostöö kohta Eesti lastevanemate ja õpetajatega. Raamatust leiad nii statistikat laste alkoholi tarvitamise kohta, laste arvamusi oma vanemate alkoholi tarvitamise kohta ning ka lastevanemate seisukohti selle teema valguses. Oleme siia kokku kogunud kasulikud nõuanded lastevanematele, võttes arvesse nii teadusuuringud kui ka praktilised näpunäited elust enesest.

Categories: Laste ja noorte tervis, Alkoholitarvitamine, Uuringud, statistika

2016 Report Yes Download

Kogumik annab ülevaate 15–16-aastaste kooliõpilaste hoiakutest erinevate uimastite tarvitamise suhtes ja uimastitarvitamise levikust ning põhineb rahvusvahelise küsitluse ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) Eesti uuringu tulemustel.

Categories: Tubakatarvitamine, Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Alkoholitarvitamine, Uuringud, statistika

2016 Report No Download

Categories: Sotsiaaltöö

2016 Periodical No Download

Kogumikus on esitatud HBSC uuringu raames toimunud Eesti õpilaste küsitluse tulemuste mahukas analüüs. Saame teada, millised olid Eestimaa koolilaste tervis ja tervisekäitumine 2014. aastal ning millised on olnud nende suundumused eelmisest uuringust möödunud nelja aasta jooksul.

Categories: Tubakatarvitamine, Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Seksuaaltervis, Toitumine, Alkoholitarvitamine, Liikumine, Uuringud, statistika, Vaimne tervis

2016 Report No Download

Categories: Tervis töökohal, Liikumine, Tervisedendus

2016 Poster No Download

Uuringu raport annab ülevaate Eesti noorte HIVi nakatumisega seotud riskikäitumise tasemest ja seda mõjutavatest teguritest, testimisest HIVi suhtes, HIVi ja seksuaalsel teel levivate infektsioonidega seotud teadmistest ning suhtumisest HIVi nakatunud inimestesse.

Categories: Laste ja noorte tervis, Seksuaaltervis, Uuringud, statistika, HIV ja AIDS

2016 Report No Download

Categories: Laste ja noorte tervis

2016 Report No Download

Käesolev juhendmaterjal on tervist ja heaolu edendavate tegevuskavade koostamise juhend eelkõige maavalitsustele ja kohalikele omavalitsustele, kuid sobib kasutamiseks ka eri maakondlikele ja kohalikele meeskondadele ja organisatsioonidele, kes elanike tervise ja heaolu edendamisega tegelevad.

Categories: Tervisedendus, Tubakatarvitamine, Toitumine, Alkoholitarvitamine, Tervis paikkonnas, Vaimne tervis

2016 Guideline Yes Download

Categories: Alkoholitarvitamine

2016 Leaflet No Download

Categories: Alkoholitarvitamine

2016 Leaflet No Download

Page 15 of 61