Publications


PRINTS INFO


Reset

Name Publish year Type Subscribable

Categories: Alkoholitarvitamine, Tervis paikkonnas, Tervisedendus

2016 Guideline No Download

Categories: Tubakatarvitamine

2016 Brochure Yes Download

Categories: Tubakatarvitamine

2016 Brochure Yes Download

Categories: Tubakatarvitamine

2016 Brochure Yes Download

Categories: Tubakatarvitamine

2016 Brochure Yes Download

Categories: Tubakatarvitamine

2016 Poster Yes Download

Categories: Tubakatarvitamine

2016 Poster Yes Download

Categories: Tubakatarvitamine

2016 Poster Yes Download

Categories: Tubakatarvitamine

2016 Poster Yes Download

Õpetajaraamatu eesmärk on abistada õpetajaid toitumise ja füüsilise aktiivsuse teemade sidusal ja süstemaatilisel käsitlemisel koolis, et seeläbi arendada õpilaste terviseteadlikkust ning kujundada tervisealaseid oskusi ja hoiakuid.

Categories: Laste ja noorte tervis, Toitumine, Liikumine

2016 Guideline No Download

Tubakatarvitamine on peamine ennetatav suremuse põhjustaja maailmas. Eesti töötajatest (sh mittesuitsetavatest) on kümnendik sunnitud tubakasuitsuga kokku puutuma töökohal. Juhendmaterjalis jagatakse nõuandeid, kuidas muuta töökohad tubakavabaks ning ideede saamiseks on sinna lisatud erinevate asutuste kogemusi ja näiteid sellel teel.

Categories: Tubakatarvitamine, Tervis töökohal

2016 Guideline No Download

Categories: Narkomaania

2016 Booklet No Download

Categories: Narkomaania

2016 Booklet No Download

Categories: Narkomaania

2016 Booklet No Download

Categories: Narkomaania

2016 Booklet No Download

Page 15 of 60