Publications


PRINTS INFO


Reset

Name Publish year Type Subscribable

Categories: Tervis töökohal, Liikumine, Tervisedendus

2016 Poster Yes Download

Uuringu raport annab ülevaate Eesti noorte HIVi nakatumisega seotud riskikäitumise tasemest ja seda mõjutavatest teguritest, testimisest HIVi suhtes, HIVi ja seksuaalsel teel levivate infektsioonidega seotud teadmistest ning suhtumisest HIVi nakatunud inimestesse.

Categories: Laste ja noorte tervis, Seksuaaltervis, Uuringud, statistika, HIV ja AIDS

2016 Report Yes Download

Categories: Laste ja noorte tervis

2016 Report No Download

Käesolev juhendmaterjal on tervist ja heaolu edendavate tegevuskavade koostamise juhend eelkõige maavalitsustele ja kohalikele omavalitsustele, kuid sobib kasutamiseks ka eri maakondlikele ja kohalikele meeskondadele ja organisatsioonidele, kes elanike tervise ja heaolu edendamisega tegelevad.

Categories: Tervisedendus, Tubakatarvitamine, Toitumine, Alkoholitarvitamine, Tervis paikkonnas, Vaimne tervis

2016 Guideline Yes Download

Categories: Alkoholitarvitamine

2016 Leaflet No Download

Categories: Alkoholitarvitamine

2016 Leaflet No Download

Categories:

2016 - No  

Seekordne Noorteseire aastaraamat keskendub erivajadustega noorte hariduse ja noorsootöö teemadele. Eesti haridussüsteemis õppis möödunud aastal ligi 27 000 haridusliku erivajadusega noort.

Categories: Laste ja noorte tervis

2016 Report No Download

Juhendmaterjal on mõeldud koolitajale, kes viib läbi koolitusi lühisekkumisest alkoholi liigtarvitamisse. Materjal sisaldab juhiseid koolitajale, samuti töölehti ja loenguslaide koolitusel osalejatele.

Categories: Alkoholitarvitamine

2016 Guideline No Download

Categories: Sotsiaaltöö

2016 Periodical No Download

Categories: Toitumine, Tervis töökohal, Tervisedendus

2016 Poster No Download

Categories: Tubakatarvitamine, Tervis töökohal, Tervisedendus

2016 Poster No Download

Käesolev juhend on abiks tegevuste planeerimisel alkoholipoliitika valdkonnas. Eelkõige on juhend suunatud kohalikele omavalitsustele, kuid eeldab paljude tegevuste juures soovitud tulemuste saavutamiseks erinevate maakondlike ja kohalike meeskondade ning organisatsioonide kaasamist.

Categories: Alkoholitarvitamine

2016 Guideline No Download

Categories: Alkoholitarvitamine, Tervis paikkonnas, Tervisedendus

2016 Guideline No Download

Categories: Tubakatarvitamine

2016 Brochure Yes Download

Page 14 of 60