Publications


PRINTS INFO


Reset

Name Publish year Type Subscribable

Categories: Alkoholitarvitamine

2018 Guideline Yes Download

Raamat on mõeldud abiks põhikooli õpetajatele ning teistele laste ja noortega tegelevatele spetsialistidele, kes käsitlevad uimastiennetusega seotud teemasid. Raamatus keskendutakse riikliku õppekava võimalustele teha ennetustööd ja lähtutakse eelkõige põhikooli inimeseõpetuse ainekavast.

Categories: Tubakatarvitamine, Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Alkoholitarvitamine

2018 Guideline No Download

Categories: Toitumine, Liikumine, Südametervis

2018 Other No Download

Categories: Narkomaania

2018 Leaflet Yes Download

Täiskasvanutele suunatud A2 mõõdus plakat.

Categories: Toitumine

2018 Poster Yes Download

Täiskasvanutele suunatud A2 mõõdus plakat.

Categories: Toitumine

2018 Poster Yes Download

Categories: Sotsiaaltöö

2017 Periodical No Download

Categories: Sotsiaaltöö

2017 Periodical No Download

Categories: Sotsiaaltöö

2017 Periodical No Download

Categories: Sotsiaaltöö

2017 Periodical No Download

Categories: Uuringud, statistika, HIV ja AIDS

2017 Poster No Download

Categories: Laste ja noorte tervis, Toitumine, Uuringud, statistika

2017 Poster No Download

Материал предназначен для практического применения специалистом и клиентом в работе с наркотической зависимостью. Данное руководство является первым модулем реабилитационной программы Больницы Вильянди и может быть использовано как в стационарном, так и амбулаторном лечении зависимости как подготовка к долгосрочной реабилитации.

Categories: Narkomaania

2017 Guideline No Download

Materjal on mõeldud kasutamiseks spetsialistidele ja klientidele uimastisõltuvuse ravis. Antud juhend on Viljandi Haigla rehabilitatsiooniprogrammi esimene moodul ja seda võib kasutada nii statsionaarses kui ambulatoorses sõltuvuse ravis ettevalmistusena pikaajaliseks rehabilitatsiooniks.

Categories: Narkomaania

2017 Guideline No Download

Categories: Alkoholitarvitamine

2017 Guideline No Download

Page 11 of 62