Publications


PRINTS INFO


Reset

Name Publish year Type Subscribable

Categories: Narkomaania, Seksuaaltervis, HIV ja AIDS

2019 Guideline No Download

Categories: Sotsiaaltöö, Vanemlus

2019 Poster No Download

Categories: Narkomaania

2019 Leaflet No Download

Categories: Narkomaania

2019 Leaflet No Download

Categories: Narkomaania

2019 Leaflet No Download

Categories: Narkomaania

2019 Leaflet No Download

Categories: Narkomaania

2019 Leaflet No Download

Categories: Narkomaania

2019 Leaflet No Download

Categories: Vanemlus

2019 Brochure No Download

Categories: Vanemlus

2019 Brochure No Download

Vihik on mõeldud sotsiaaltöötajatele, lastekaitsespetsialistidele, Sotsiaalkindlustusameti töötajatele, töötukassa spetsialistidele, politseiametnikele, kriminaalhooldajatele ja kõigile teistele, kes puutuvad oma töös kokku alkoholi liigtarvitava kliendiga.

Categories: Alkoholitarvitamine

2019 Guideline No Download

Categories: Tubakatarvitamine

2019 Leaflet No Download

Categories: Tubakatarvitamine

2019 Leaflet No Download

Categories: Narkomaania

2019 Leaflet No Download

Categories: Alkoholitarvitamine

2019 Other Yes Download

Page 2 of 60