Skip to content

Personaalmeditsiini uudiskiri

Ülevaade: kuidas lõimivad eri riigid genoomikat tervishoidu

Geeniandmete kasutamist kliinilises praktikas on nii teadus- kui ka ajakirjanduses kajastatud palju, kuid Eesti ja ka välismaa arstidel on jätkuvalt rohkesti küsimusi, kuidas see päriselt toimima peaks. Värske ülevaateartikkel käsitlebki, kuidas eri riikides genoomikat kliinilisse praktikasse viiakse. Maailmas on vähemalt 14 riiki, nende seas ka...

Bioinformaatikud ja tarkvaraarendajad loovad vundamenti geeniinfo viimiseks arstideni

Personaalmeditsiini arenduses on kolm põhilist etappi. Esiteks, 2001. aastal alustati Geenivaramu esimese IT-taristu loomisega, et koguda ja hallata vereproove ning neid töödelda (DNA pandi n-ö ootele), lisaks käivitati perearstidega koostöös terviseinfo kogumine intervjuude teel. Teiseks, pärast Geenivaramu siirdumist Tartu Ülikooli osaks 2007...

Arhiiv (aasta)