Skip to content

Liana Varava

vanemspetsialist
Laste ja noorte valdkond

Assignments

Laste ja noorte valdkonna üleriigiliste tegevuste ja projektide väljatöötamine, arendamine ning elluviimine sh tervise ja heaolu edendamine lasteaias ja koolis, paikkondlike haridusasutuste tervisedenduse koordinaatorite üleriigilise võrgustiku eestvedamine, diabeeti põdevate laste toetamise teenuse arendamine, õigusloome protsessides osalemine ning info-, juhendmaterjalide ja koolituste väljatöötamine ning rakendamine.