Skip to content

Kai Kabin

vanemanalüütik
Vähi sõeluuringute register

Telephone

659 3990

Assignments

Vähi sõeluuringute registri andmete töötlemine vastavalt registri eesmärkidele ja registri arendamises osalemine.