Skip to content

Aire Trummal

vanemanalüütik
Tervise ja heaolu edendamise keskus

Telephone

659 3978

Assignments

Rahvastiku tervise arengukava tegevuste planeerimise, seire ja hindamisega seotud andmete kogumine ning analüüs, peamiselt laste tervise valdkonnas.

Education and speciality

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis.